Så väljer du rätt tee

Maxa din spelupplevelse genom att utnjyttja slopen – att kliva fram eller bak på tee är både roligt och utvecklande. Dessutom ger det dig fler sätt att spela dina favoritbanor på.

Text: Jenny Olsson
Foto: Pexels / Martin Magnemyr
Illustration: Ove Ellemark
Publicerad: 14 april 2023

I takt med golfsportens utveckling har stora förbättringar gjorts för att tillgodose alla spelares förutsättningar till en bra spelupplevelse. Det som framför allt har varit problematiskt är att gul tee som många sett som »männens territorium« har varit utgångspunkten och röd tee – som i folkmun kallats »damtee« – blivit en sorts efterkonstruktion, där designprinciperna ofta missgynnat den som valt att spela därifrån. Dels på grund av hinder på vägen fram mot green, som varit placerade på ett strategiskt avstånd i förhållande till gul tee. Dels på grund av utslagsplatsernas utformning och placering, ofta lite åt sidan där den inte »ligger i vägen«.

»Syftet med slope är just att en spelare ska kunna välja tee för att skapa sin bästa spelupplevelse. Trots att det nu gått 30 år sedan införandet av slopesytemet så lever begreppen dam- och herrtee kvar hos många«

På svenska golfbanor används i regel fyra olika utslagsplatser; vit, gul, blå och röd. Gul och röd tee betraktas normalt som herr- respektive damtee, medan vit och blå klassas som proffstee för herrar respektive damer. Men herr- och damtee är förlegade begrepp, ett tänk som vi måste komma ifrån, menar Claes Björklund, en av Svenska Golfförbundetss klubbrådgivare.

– I samband med att slopesystemet infördes under 1990-talet försvann även begreppet damtee respektive herrtee. Syftet med slope är just att en spelare ska kunna välja tee för att skapa sin bästa spelupplevelse. Trots att det nu gått 30 år sedan införandet av slopesytemet så lever begreppen dam- och herrtee kvar hos många.

Att testa att spela från en annan tee än du vanligen gör kan få dig att utvecklas som golfare. Med variationen ökar du din spelstrategikunskap eftersom du måste »tänka om« och se hålen från nya vinklar.

Genom Svenska Golfförbundets utvecklingsprogram Bättre spelupplevelse hjälper Claes och hans kollegor klubbar med kunskap och verktyg för hur de kan utveckla sin bana och göra golfen roligare för fler kategorier golfare. Just teefrågan är en viktig del i detta.

– Om en klubb identifierar att deras teemarkeringar är felplacerade gäller det att skapa medvetenhet och förståelse för varför man behöver placera en ny tee någon annanstans. En av golfens styrkor är att kunna spela tillsammans oavsett spelförmåga. Om alla oavsett handicap och svinghastighet ska ha roligt med sin golf, så gäller det att förstå olika spelarkategoriers utmaningar och vad som behövs för att skapa en rolig upplevelse för fler.

»Undersökningen ›Best tee‹ visade att golfare som uppmuntras att välja en banlängd i linje med deras förmågor påskyndar spelet, förbättrar banans spelbarhet och förhöjer den totala golfupplevelsen«

Utgår man till exempel från damers respektive mäns snitthandicap på nationell nivå så skiljer det cirka 10 slag mellan könen. Kvinnors snitthandicap är cirka 32 och mäns cirka 22. Gapet beror till stor del på att svinghastighet och slaglängden som följd inte matchar den tee som erbjuds.

Faktum är att en ny undersökning, »Best tee«, som presenterades i samband med PGA Show i Orlando i februari visade att många golfare spelar på fel längd på banorna utifrån deras svinghastighet. Orsakerna till att man inte spelar från sin »bästa tee« är bland annat att det inte finns rätt teealternativ, att man är van att spela från en viss tee, eller att man vill spela från samma tee som de andra man spelar med.

– I undersökningen påvisades det också att golfare som uppmuntras att välja en banlängd i linje med deras förmågor påskyndar spelet, förbättrar banans spelbarhet och förhöjer den totala golfupplevelsen, säger Claes.

Gul tee var tidigare ofta den utslagspunkt hålet konstruerades efter, vilket inneburit att röd tee blivit en sorts efterkonstruktion som ibland missgynnat den som valt att spela därifrån. I modern bankonstruktion tar man (för det mesta) hänsyn till alla spelares spelupplevelse vilket gör att hålet blir bättre, och roligare för fler.

Vilken tee passar mitt spel?

En väg att gå är den från färgtee till siffertee. I början av 2000-talet lanserade Hills Golf Club som första klubb i landet hektometersystemet. Anledningen var just att fler skulle ha roligt med sin golf. Oavsett handicap och kön ska alla kunna välja en passande tee och ett avstånd man vill spela från, och där plus eller minus i antalet slag jämnar ut längdskillnaden.

Ett antal klubbar följde efter. Några skapade egna färgkoncept, andra införde andra symboler som teemarkeringar. På Gräppås Golfklubb, till exempel, erbjuds i dag tre olika tee utifrån avstånden kort, mellan och lång. Mälarö Golfklubb introducerade 2022 hela åtta nya teemarkeringar, fyra längst fram och fyra längst bak, Samtidigt införde de hektometersystemet och gick från den vanliga färgsättningen röd, blå, gul och vit till 65, 60, 56, 51, 47 och 44 – längden på banan blir då teesiffran gånger 100 (65 är 6 500 meter, 60 är 6 000 meter osv).

Vilken tee spelar du oftast ifrån och varför?

Sofia Bergstrand, 47 år, handicap 26, Forsgårdens GK

»Jag spelar oftast från röd tee bara av gammal vana. Jag inbillar mig att mitt andra slag måste vara långt och med bra precision, men inser att det ju är en dålig ursäkt för att inte prova. Jag tycker ju det är väldigt trevligt när alla i bollen spelar från samma tee, det blir en annan sammanhållning i bollen då, så jag välkomnar ofta herrarna fram till röd tee. Så jag inser att jag faktiskt inte har några ursäkter till att själv inte backa bak. I år får det bli mer från gul tee! Det kommer bli annorlunda och lärorikt.«

 

Stefan Gunbrant, 59 år, handicap 14, Stockholms GK

»Jag väljer gul tee, men tycker även det är bra att träna på vit, då man behöver utmana sitt spel. Jag och min kompis brukar ofta tycka att vit är kul då det ger andra klubbval, och att man behöver tänka annorlunda i sin spelstrategi inte minst.«

Man ska alltså inte låta sig skrämmas av att man kanske tappar några slag om man kliver fram på tee utan i stället utnyttja möjligheten det ger. Dessa slag kan snabbt vara borta om du inte har en genomtänkt spelplan utifrån din förmåga, banlayout och uppsättning. Och på samma sätt ska man våga anta utmaningen att kliva bak på tee, även om man kanske inte slår så långt. Utöver de extra slagen bjuder banan på nya perspektiv – och dessutom bra träning på det långa spelet. Då kanske en medelgolfare som inte slår så långt ska betrakta ett långt par 3-hål som par 4 och räkna två slag in och 1–2 puttar.

Här kan du med fördel ta hjälp av din tränare på klubben, som på ett pedagogiskt vis kan få dig att inse hur långt du »flyger bollen« med ditt genomsnittsslag. Förstår du varför du ska spela från en visst tee vågar du också testa en annan.

Det är väl ändå inte så dumt. Att få tillgång till »flera« banor i en och samma är trots allt en medlemsförmån att vara riktigt glad för. En ny bana varje gång, alltså!

Så väljer du rätt tee

Av gammal vana är det många spelare som först kikar efter om de får eller tappar slag på slopen och därefter väljer tee. I en idealisk värld skulle vi i stället välja tee efter slaglängd och dagens förutsättningar, såsom vind, spelytornas beskaffenhet och din dagsform. En bra rekommendation är att antingen välja tee utifrån formeln »slaglängd med järn-5 x 36«. Det ger banans totala längd. Alternativt att använda tabellen Tee it Forward utifrån driverlängd

Fördelar med att spela från olika tee

  • Variation: Det är kul och nyttigt med variation i spelet. Golfbanan blir mer intressant och du får nya perspektiv när du står på en annan tee än du vanligen gör. Genom att välja valfri tee kan alla på så sätt ta sig an en passande utmaning, utifrån dagsform och sällskap.
  • Tidsvinst: Det blir ett bättre flyt och ett snabbare spel om alla spelar från samma tee.
  • Klubbval: Lär du dig att spela från olika tees så lär du dig också att använda alla dina klubbor och att träna på olika slag.
  • Spelstrategi: Att då och då byta tee gör att du utvecklas som golfare. Med variationen ökar du din spelstrategikunskap eftersom du måste »tänka om« och se hålen från nya vinklar.