Allemansrätt på golfbanan – experten svarar

Allemansrätten ger allmänheten rätt till naturen – men det finns situationer där golfen går före allemansrätten. Golfa! lät expert Nils Hallberg försöka svara på vad som gäller i några tänkbara scenarion en golfspelare kan ställas inför.

Text: Hampus Hagman
Foto: Björn Andersson
Publicerad: 19 oktober 2023

Nils Hallberg, miljörättsjurist på Naturvårdsverket svarar.

Ett par vandrare sitter och pratar på bänken vid tee. Jag upplever att de stör spelet. Är det okej om jag ber dem vara tysta?

»Som allmänhet måste man begripa att man kommit fram till en golfbana, och det pågår någonting här som jag inte ska störa. Förstår jag inte det kan jag kliva rakt in och få en golfboll i huvudet eller är i vägen, så det finns ju en säkerhetsaspekt i det hela också. Sen ska man som golfare kanske inte tycka att det här är privat dygnet runt hela tiden och att alla andra ska hålla sig borta. Det är en balans däremellan som ibland är svår att hitta i praktiken.«

En svampplockare går längs skogskanten när jag ska slå ut. Måste jag vänta till dess personen plockat klart eller kan jag be denne flytta på sig?

»Ser man att någon peggar upp och tänker slå värsta drivern då behöver man inte stå där man i värsta fall riskerar få bollen i skallen. Det är inte kul för den personen och inte kul för golfaren, plus att det stör spelet. Och den som spelar har förmodligen betalat för att vara där vilket gör att de där och då har någon form av bättre markanvändningsrätt än vad den har som letar kantareller i gräskanten har, i vart fall om svampplockandet uppenbart stör pågående spel.«

 

En hundägare går på vägen som korsar ett hål och jag upplever att mitt speltempo sinkas. Kan jag be hundägaren att skynda sig?

» Som golfspelare bör du inte tycka att du äger hela golfbanan med omgivningar även om du betalat för att vara där. Pågår det golfspel är det en grej, om klockan är mitt på dagen och det är fyra fem bollar som köar på varandra, då är det inte så lyckat att hundägaren går där. Men är det halv tio på kvällen och tomt, mörkt och regnigt, då kan hundägaren säkert både gå fram och tillbaka utan att det stör någon enstaka golfare. Förklara lugnt situationen och be snällt vederbörande att visa hänsyn till det pågående spelet.

 

Många golfbanor är belägna på mark som inte ägs av golfklubben. Påverkar det vad som gäller?

» Hur markägarförhållandena ser ut påverkar inte allemansrätten överhuvudtaget – den gäller alldeles oavsett. Äger inte golfklubben marken där banan ligger så är det desto viktigare att tillse att arrende-/nyttjanderättsavtalet med markägaren omhändertar frågor som bl.a. rör ansvarsfördelningen mellan parterna vad gäller verksamhetens bedrivande, skötsel och underhåll av ”anläggningen”, vad som händer om skador på mark och vegetation uppstår med mera.«

Det finns inga facit i de här frågorna, utan det är först när det dras i domstol du får exakta svar på vad som faktiskt gäller. Men med nyckelorden ömsesidig respekt slipper du nog gå så långt.

 

» Båda sidorna måste respektera varandra. Vi vill gärna värna allemansrätten och ha människor som kan ta sig över banan till stranden eller på vandrings- och cykelleder. Men vi utövar golf också så vandrarna kan inte bara klampa in och ställa till det för golfarna, säger Bo Bengtsson.

Allemansrätt – vad säger lagen?

Allmänhetens rätt till naturen har sedan 1994 stått i regeringsformen.  Det är den begränsade rätt var och en har att använda annans fastighet – mark och vatten – främst genom att färdas över den, åtminstone till fots, och under en kortare tid uppehålla sig där. Denna rätt gäller även om inte ägaren eller den som annars bestämmer över fastigheten har samtyckt till att marken används på sådant sätt.

Var gränsen går för allemansrättens utövning och hur stora rättigheter markägaren har för att skydda sin fastighet är dock – precis som de rent juridiska bedömningarna – inte glasklara.

Läs mer här!