Vill du införa en ny golfregel?

Tänk vilken tur vi har att golfens regler är likadana världen över. Det innebär att du alltid vet vad som gäller, oavsett om du spelar i Frankrike eller Brasilien. Men hur tillkommer egentligen nya golfregler och kan du själv initiera en regelförändring? Golfa! har dykt ner i ämnet.

Text: Jenny Olsson
Foto: Peter Cordén & Getty Images
Publicerad: 18 april 2024

Golfsporten måste liksom andra idrotter följa med sin tid. Därför har det också skett en kontinuerlig modernisering av golfreglerna – de allra första skrevs ner redan 1744. Revidering av reglerna sker vart fjärde år. Det arbetet görs av The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews (R&A) och det Amerikanska Golfförbundet (USGA), som tillsammans styr över golfens alla regler.

Däremellan tillkommer normalt inga nya regler, om än i några undantagsfall, då det kan behöva göras vissa klargöranden av existerande regler, eller någon ny lokal regel som tävlingsledningar eventuellt kan inrätta.

Man som puttar på green.

Puttar du med flaggan i eller ur? En av de senast ändrade reglerna är att du inte längre behöver ta ur flaggstången eller få den passad när du puttar.

Kan jag föreslå en ny regel?

Ja! Eller, du kan i alla fall framföra dina synpunkter och tankegångar – det har alla golfare rätt att göra. I Sverige kan du framföra dina tankegångar genom att kontakta klubb- eller spelarsupporten på Svenska Golfförbundet. Har de inte svar på din fråga skickar de den vidare till någon expert.

Komplicerade eller svårlöst situationer som dyker upp på någon av de stora världstourerna hanterar R&A och USGA. Ibland kan det behövas ett förtydligande av aktuella regler för att undvika oklarheter i framtiden.

Efter den senaste revisionen är det numera tillåtet att grunda klubban i ett vattenhinder.

Det tar dock tid att genomföra en förändring. Processen är lång och noggrann och det sker många diskussioner i R&A och USGA:s olika kommittéer innan ett eventuellt beslut om en regeländring fattas till kommande regelrevision. På Svenska Golfförbundet är det regelansvarige Claes Grönberg som samlar in frågor och rapporterar till Svenska Golfförbundets Regelkommitté. Regelkommittén kan därefter svara eller föra vidare frågan till R&A.

Du kan därför inte förvänta dig att synpunkter och frågor leder till snabba förändringar. Golfen har ett ”arv att förvalta” och tar regeländringar tid. Regelmakarna måste vara säkra innan de tar beslutet att ändra en regel.

Behöver du fräscha upp minnet vad gäller golfreglerna?

Förutom den tryckta regelboken har R&A har en regel-app som innehåller hela regelboken och alla klargöranden på svenska. Här kan du söka på olika saker och det finns också en quiz och pedagogiska regelfilmer. Ett enkelt sätt att lära sig mer och fräscha upp regelkunskaperna.