Golfsverige gör skillnad för miljön!

Många gånger har golfare fått höra att golfbanan är en miljöbov. Låt oss döda den myten!

Foto: Tomas Lindell
Publicerad: 4 augusti 2022

Golfsveriges miljöinsatser gör nytta. På riksnivå genom att uppvakta riksdag, myndigheter och organisationer, via samarbete med Naturskyddsföreningen i projektet Rädda Bina till Foderhjälpen. Men framförallt på lokal och regional nivå där klubbar och medlemmar bygger fågelholkar, insektshotell eller planterar växter som gynnar pollinering.

På många golfanläggningar trivs salamandrar, fåglar, grodor och inte minst utrotningshotade växter som vårdas ömt.
I Kungsbacka räddade golfklubben hack-spettarna när nya Onsalavägen byggdes.
I Göteborg fick grodor ett nytt hem på Chalmers GK när en trafikplats skulle byggas.
Solpaneler på flertalet klubbhus och laddstolpar på parkeringar ger grön energi för grön miljö.

Totalt på landets nästan 500 golfbanor (främst greener) används växtbekämpningsmedel på lika få hektar. Det motsvarar vad ett (1) större jordbruk använder per år.

Det finns hundratals goda miljöexempel på våra svenska klubbar – vi listar 18 spännande initiativ.

HEJA SVERIGE!

Chalmers

När det byggdes en trafikplats utanför Göteborg flyttades platsens grodor till golfklubben i samarbete med Trafikverket

 

Holma (Lysekil)

Gör storsatsning på solenergi med 1 400 kvm solfångare som försörjer anläggningen – och säljer dessutom vidare överbliven el.

 

Skövde

Här testas en ny variant av banskötsel. 34 stycken robotgräsklippare sköter semiruff och fairway.

Mjölby

Miljöprisad klubb som gräver dammar, gör naturstigar och planterat närmare 1 000 växter som gynnar vildbin.

 

Hills

Har installerat 150 laddstolpar genom bidrag från Naturvårdsverkets Klimatklivet.

Kungsbacka

Vårdar utrotningshotade växter, har fått bidrag från Naturvårdsverket för att så blomsterängar, inventerar fågelarter och har 140 fågelholkar. I 14 dammar inom området frodas gräskarp, salamander och grodor. Arborister har byggt holkar och flyttat hackspettar till golfbanan på grund av ny väg till Onsalahalvön

Landskrona

Medverkar i WWF-projektet för att bevara den grönfläckiga paddan

Skanör-Falsterbo

Banorna Flommen, Falsterbo och Ljunghusen ligger i naturreservat. Fågelskådare i Falsterbo
går över hål 1,7,9,13 ner till Nabbens naturreservat – Europas främsta område för fågelskådare. Ljunghusen är först i världen att bli GEO-certifierad och kan skryta med 350 olika växtarter, varav sex är rödlistade.

Ystad

Multimiljöbana med grisar, får och storkbon. Har fantastisk kontakt med kommun och myndigheter. Vinnare av Årets Miljöpris 2019.

Ekerum

Skalade av och skapade magrare marker för på det sättet återskapa 20 hektar av unik öländsk natur – bra för bin och växtlivet.

 

Funäsdalen

Den ovanliga Sätergentianan vårdas av Funäsdalens GK genom att i området rensa och slå i rätt tid och på så sätt hålla övrig växtlighet i schack.

Timrå

Så kallad gäddfabrik i sankmark som översvämmas där lek av gäddor gynnas. Samarbete med fiskeorganisationer på gång.

Sörfors

Samarbetar med en trädgårdsförening som hämtar många kubik gräsklipp som annars kastas i ruffar till sina odlingar.

Älvkarleby

Samarbetar med Upplandsstiftelsen, gör glesa ruffytor som gynnar örter och pollinerande insekter. Får betar på banan.

Sala

Störst erfarenhet i Europa av att täcka greener med duk för bättre vinteröverlevnad. Många klubbar ser och lär.

Nynäshamn

72 fågelarter samsas på anläggningen där medlemmar finansierat 70 fågelholkar och en infotavla om vilka arter som finns.

Motala

Utomhusundervisning där skolelever i femte klass lär sig mer om levande natur genom att besöka golfbanan.

Loftahammar

Använder renat avloppsvatten från reningsverket för bevattning, som renas ytterligare genom att gå igenom golfbanan innan vattnet når Östersjön. Kostnader täcks av EU-medel. Skapade kombinerat klubbhus och ungdomsgård med bidrag från Arvsfonden

Vet du att du som golfare bidrar till forskningen?

Av din medlemsavgift till golfklubben går fem kronor till STERF, den nordiska stiftelsen som bedriver världsledande forskning kring grönytor och biologisk mångfald.

Vill du veta mer om den forskning som de nordiska golfförbunden samarbetar kring? Läs mer om STERF (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation) på sterf.org

För mer läsning om golfens miljöarbete se golf.se/golfnyttan 

Den här texten publicerades ursprungligen i Golfa! #3 2020