Så påverkar världsläget din golfklubb

Vi befinner oss i en orolig tid där ett fruktansvärt krig rasar i Ukraina och dessutom två år av pandemi satt ekonomin i gungning. Höjda el- och drivmedelspriser, försenade leveranser och brist på viktiga varor påverkar alla branscher. Även golfen.

Text: Lisa Rosman
Publicerad: 15 maj 2022

Golfen verkar inte i ett vakuum. Det som påverkar samhället i stort påverkar därför självklart även golfen. Att medlemskap och greenfee kan behöva bli dyrare är ett möjligt utfall, och även om det såklart inte kan jämföras med de hemskheter som sker i Ukraina är det viktigt att förstå hur och varför din golf påverkas.

– Det är angeläget att både golfklubbar och spelare förstår att världsläget innebär att kostnaderna måste ses över. Vi på SGA (Swedish Greenkeepers Association) höjde ett varnande finger redan i oktober, inför budgettiderna. Då hade både diesel- och elpriset stigit markant mot förra året. Sedan dess har kriget i Ukraina påverkat priserna ytterligare, säger Göran Tyrsing, kanslichef på SGA.

En stor del av golfklubbens kostnader ligger i driften av anläggningen: bana, maskiner och fastigheter. När vi nu ser stora kostnadsökningar på förbrukningsmaterial som är avgörande för att golfklubben ska kunna presentera en attraktiv bana för golfspelaren går ekvationen inte ihop. Att lyckas leverera en hög kvalitet på golfbanan till ett relativt lågt pris var svårt redan före kriget, nu är det nästan omöjligt.

»Brödet, köttet och allt annat i Ica-butiken har ju blivit dyrare, golfen kommer också att behöva anpassa sig«

Det finns ett behov av att se över budgeten för året eller acceptera att den inte håller. Men också att redan nu vara tydlig i kommunikationen till medlemmarna – världsläget påverkar golfklubben. I sista ledet är det spelarens plånbok och vilja att betala som avgör, och på vägen dit är det klubbens budget som måste parera det nya läget.

– Vad som ytterligare försvårar detta är att en klubb som budgeterat fel kanske försöker spara in på något för att inte hamna på minus. Om diesel och el blir ännu dyrare kommer man inte att minska inköpen på diesel eller el. Man kommer troligen, precis som i andra branscher, att skära ner på personalen då den kostnaden är lättast att manövrera, säger Göran Tyrsing och fortsätter:

– Färre i personalen innebär sämre produkt, vilket innebär mindre nöjda kunder och golfare, vilket gör golfen mindre attraktiv. Det skulle leda till en negativ spiral vi inte vill hamna i.

Så vad bör klubbarna göra?
– Det sunda i detta läge är, tycker jag, att fortsätta leverera en bra upplevelse så att medlemmarna är nöjda och golfen fortsätter att vara kul och populär. Man får helt enkelt tala om för kunder och medlemmar att priset på el och diesel har gått upp mycket mer än man kunnat förutse och att man därför måste justera priserna. Brödet, köttet och allt annat i Ica-butiken har ju blivit dyrare, golfen är tyvärr lika påverkad som övriga samhället och kommer att behöva anpassa sig precis som andra branscher.

Golfklubben finansieras av medlemmarna. Dagens och morgondagens golfupplevelse avgörs av vad vi tillsammans är beredda att betala.

 1. Kostnader för drivmedel

  Vid månadsskiftet februari/mars låg dieselpriset på ofattbara 28 kronor per liter. Räknar vi på en genomsnittsklubb, 18 hål med en årsförbrukning på ca 9 000–10 000 liter diesel, kan den få ökade kostnader med 80 000 kronor under 2022 om dieselpriset går från 16 kr (som det låg på när budgetarna sattes) till nuvarande cirka 24 kr/liter.

 

 1. Elpriser som ökar

  Den mest energikrävande delen på en golfbana är bevattningspumparna som går nattetid, då spotpriset ofta är lite lägre. Men 2022 kan innebära att det i södra Sverige (region 3) blir upp till 400 procent dyrare än för ett år sedan. En normal golfklubb hade förra året en kostnad på ca 150 000 kr i el. Håller de höga priserna i sig kan det röra sig om en ökning på cirka 600 000 kr i södra Sverige.

 

 1. Transportpriser som rusat i höjden till följd av bland annat containerbrist

  Det här har vi fått vänja oss vid de senaste två pandemiåren och det påverkar golfbanedriften. Containerfrakterna har på många håll gått upp med 300 procent. Frakten påverkar priset på i stort sett
  alla produkter.

 2. Brist på reservdelar

  Flera ban- och verkstadschefer vittnar nu om att det är svårt att få tag på delar till maskiner som är nödvändiga för viktiga skötselinsatser. Det skapar oro och bristen kan leda till ökade priser på delar som är avgörande för att leverera den spelupplevelse golfaren är van vid.