Så påverkar världsläget din golfklubb

Vi befinner oss i en orolig tid där ett fruktansvärt krig rasar i Ukraina och dessutom två år av pandemi satt ekonomin i gungning. Höjda el- och drivmedelspriser, försenade leveranser och brist på viktiga varor påverkar alla branscher. Även golfen.

Text: Lisa Rosman
Foto: Ove Ellemark
Publicerad: 15 maj 2022

Golfen verkar inte i ett vakuum. Det som påverkar samhället i stort påverkar därför självklart även golfen. Att medlemskap och greenfee kan behöva bli dyrare är ett möjligt utfall, och även om det såklart inte kan jämföras med de hemskheter som sker i Ukraina är det viktigt att förstå hur och varför din golf påverkas.

– Det är angeläget att både golfklubbar och spelare förstår att världsläget innebär att kostnaderna måste ses över. Vi på SGA (Swedish Greenkeepers Association) höjde ett varnande finger redan i oktober, inför budgettiderna. Då hade både diesel- och elpriset stigit markant mot förra året. Sedan dess har kriget i Ukraina påverkat priserna ytterligare, säger Göran Tyrsing, kanslichef på SGA.

En stor del av golfklubbens kostnader ligger i driften av anläggningen: bana, maskiner och fastigheter. När vi nu ser stora kostnadsökningar på förbrukningsmaterial som är avgörande för att golfklubben ska kunna presentera en attraktiv bana för golfspelaren går ekvationen inte ihop. Att lyckas leverera en hög kvalitet på golfbanan till ett relativt lågt pris var svårt redan före kriget, nu är det nästan omöjligt.

»Brödet, köttet och allt annat i Ica-butiken har ju blivit dyrare, golfen kommer också att behöva anpassa sig«

Det finns ett behov av att se över budgeten för året eller acceptera att den inte håller. Men också att redan nu vara tydlig i kommunikationen till medlemmarna – världsläget påverkar golfklubben. I sista ledet är det spelarens plånbok och vilja att betala som avgör, och på vägen dit är det klubbens budget som måste parera det nya läget.

– Vad som ytterligare försvårar detta är att en klubb som budgeterat fel kanske försöker spara in på något för att inte hamna på minus. Om diesel och el blir ännu dyrare kommer man inte att minska inköpen på diesel eller el. Man kommer troligen, precis som i andra branscher, att skära ner på personalen då den kostnaden är lättast att manövrera, säger Göran Tyrsing och fortsätter:

– Färre i personalen innebär sämre produkt, vilket innebär mindre nöjda kunder och golfare, vilket gör golfen mindre attraktiv. Det skulle leda till en negativ spiral vi inte vill hamna i.

Så vad bör klubbarna göra?
– Det sunda i detta läge är, tycker jag, att fortsätta leverera en bra upplevelse så att medlemmarna är nöjda och golfen fortsätter att vara kul och populär. Man får helt enkelt tala om för kunder och medlemmar att priset på el och diesel har gått upp mycket mer än man kunnat förutse och att man därför måste justera priserna. Brödet, köttet och allt annat i Ica-butiken har ju blivit dyrare, golfen är tyvärr lika påverkad som övriga samhället och kommer att behöva anpassa sig precis som andra branscher.

Golfklubben finansieras av medlemmarna. Dagens och morgondagens golfupplevelse avgörs av vad vi tillsammans är beredda att betala.