Vad gäller när en klubba skadas under ronden? Ta del av viktiga Regel 4.1a(2).

Nya regler för golfspel 2023

Regelboken har uppdaterats! Vi listar sex viktiga regeländringar att hålla koll på inför den stundande golfsäsongen.

Text: Claes Grönberg
Publicerad: 23 december 2022

Paragolfare inkluderade i ordinarie regelboken

En ny regel har införts – Regel 25 – som gör golfen mer inkluderande. Regel 25 gäller för spelare med olika typer av funktionsnedsättningar och tillhandahåller modifieringar av vissa av de övriga 24 reglerna.

Paragolfare kan därmed spela på lika villkor som spelare utan funktionsnedsättning, och då spela i samma tävling och hamna på samma resultatlista.

Läs mer i regel 25

Tillåtet att ersätta en skadad klubba

Om du skadar din klubba under ronden får du spela vidare med klubban, laga den eller byta ut den.

Undantaget är om du skadar klubban i ett vredesutbrott. Då får du spela vidare med klubban, men inte laga eller byta ut den.

Läs mer i Regel 4.1a(2)

Du behöver inte skriva din handicap på scorekortet

Som spelare i en slagspelstävling (till exempel slaggolf och poängbogey) behöver du inte längre ange din handicap på scorekortet. Det är tävlingsledningens ansvar att beräkna din spelhandicap och använda den för att räkna ut din nettoscore.

Som spelare ansvarar du fortfarande för att bruttoscoren på varje hål är korrekt, och att både du som spelare och din markör signerar scorekortet innan det lämnas in.

Läs mer i Regel 3.3b(4)

Ett slags plikt för att spela en felaktigt inbytt boll

Plikten för att slå ett slag mot en felaktigt inbytt boll har sänkts från den allmänna plikten (två slags plikt i slagspel eller förlust av hål i matchspel) till ett slags plikt.

Det gäller exempelvis när du ska återplacera din boll men i stället byter in en annan boll än den ursprungliga bollen, vilket inte är tillåtet.

Läs mer i Regel 6.3b(3)

Boll som rubbats av naturkrafter

Om din boll är i vila utanför green och därefter rubbas av naturkrafter, till exempel vind eller vatten, måste du normalt spela den från dess nya läge.

Ett undantag görs numera dock om du droppar, placerar eller återplacerar din boll. Om den då först är i vila och därefter rubbas av naturkrafter och rullar till ett annat område på banan* ska du utan plikt återplacera bollen. Undantaget gäller också om bollen rullar out of bounds.

Exempel: Din boll har hamnat i ett pliktområde. Du tar lättnad enligt Regel 17.1d(3) och droppar bollen i ett lättnadsområde i slänten ner mot pliktområdet. Bollen kommer i vila men rubbas sedan av naturkrafter och rullar ner i pliktområdet igen. Då får du återplacera bollen i slänten där den stannade efter droppningen, utan plikt.

Läs mer i Regel 9.3

*De fem områdena på banan är spelfältet, ditt tee på det hål som spelas, pliktområden, bunkrar och green på det hål som spelas).

Förenkling av lättnad på flagglinjen

Det är en ny procedur för att ta lättnad på flagglinjen. Du tar först ut en exakt linje från flaggan och bakåt. Sedan droppar du bollen på denna flagglinje.

Punkten på flagglinjen där bollen först träffar marken när den droppats bildar ett lättnadsområde som är en klubblängd i alla riktningar från den punkten. Alltså, bollen får rulla upp till en klubblängd i alla riktningar – framåt, bakåt och åt sidorna.

Du får bland annat ta lättnad på flagglinjen om din boll är ospelbar eller när du tar lättnad med plikt för boll i pliktområde.

Läs mer i Regel 14.3b(3)

Bild 1 (vänster):

Punkten på flagglinjen där bollen först träffar marken där den som droppas bildar ett lättnadsområde med en klubblängd i alla riktningar från den punkten. Bollen är droppad på ett riktigt sätt enligt Regel 14.3b. Bollen stannar i lättnadsområdet och då är proceduren klar.

 

Bild 2 (mitten):

Bollen är droppad på ett riktigt sätt enligt Regel 14.3b men stannar utanför lättnadsområdet. Då måste bollen droppas på ett riktigt sätt en andra gång.

 

Bild 3 (höger):

Bollen är droppad på fel sätt eftersom den inte är droppad på flagglinjen och då måste bollen droppas igen på ett riktigt sätt.