Göteborgs Golf Klubb har funnits i över 120 år. Nu siktar de på att utveckla banan så den blir mer jämlik för alla kategorier golfare, och hoppas att både medlemmar och gäster ska uppskatta de gradvisa uppdateringarna.

Historisk bana blickar framåt

Göteborgs Golf Klubb är Sveriges äldsta golfklubb. Att den är anrik och populär betyder dock inte att den inte har förbättringspotential – precis som alla klubbar måste man se över banan kontinuerligt. För att fortsätta leverera en bra spelupplevelse har de tagit fram en plan för att göra banan ännu roligare för fler.

Text: Jenny Olsson
Foto: Jacob Sjöman
Publicerad: 28 februari 2023

Vackert belägen i Hovås med utsikt över Askimfjorden och Göteborgs södra skärgård är detta en av Sveriges klassiska banor. Klubben grundades redan 1902 och under deras långa historia har en stark golfkultur vuxit fram på platsen. Här sätter man en ära i att ha en golfbana med hög kvalitet och mycket god tillgänglighet. Träning och utveckling är viktiga inslag i klubbens verksamhet.

I början av förra året presenterade Svenska Golfförbundet pilotprojektet »Bättre spelupplevelse« och det fanns möjlighet för 20 klubbar att delta.

– Jag tillträdde som klubbchef på Göteborgs Golf Klubb i januari 2022, min plan var då att lära känna klubben under mitt första år och medvetet ta det lugnt med nya projekt. När möjligheten att delta i »Bättre spelupplevelse« kom kunde jag dock inte stå emot. Även styrelse och övrig personal var positivt inställda till att vara med, berättar Anna Johansson.

Projektet visade sig vara perfekt att arbeta med gemensamt; styrelse, bankommitté, klubbchef, banchef, idrottsansvarig och ideella krafter. Anna beskriver det som ett riktigt »tillsammans-projekt«. Detta var en viktig aspekt för att skapa samsyn. Att utveckla en golfbana med 120 år gamla golfhål kräver både respekt och varsamhet.

Göteborgs Golf Klubbs projektgrupp, inklusive klubbchef Anna Johansson och bankommitténs ordförande Hans Ivarsson,  på banvandring för att se vilka delar av banan som kan förbättras för att höja spelupplevelsen.
Foto: Stefan Nilsson

Nya tider, nya behov

Golfbanan hade vuxit fram i etapper och bestod vid etableringen endast av sex hål. Efter en successiv utbyggnad skapades 18 hål 1932. Från början var den en typisk seasidebana, för att i dag ha ändrat karaktär till en mer varierad bana intill den ständigt närvarande skärgården.

Det första steget i utvecklingsprojektet var att göra en banvandring. Projektgruppen, bestående av styrelse, bankommitté och personal, valde ut ett antal hål som kändes särskilt viktiga att kolla närmre på.

– Det var särskilt intressant att mäta upp olika spelarkategoriers slaglängder, vilket gav helt nya infallsvinklar på de svårigheter olika spelare ställs inför. Detta ledde till att vi på några ställen kunde göra direkta justeringar för spelare med kort slaglängd vilket förhoppningsvis leder till roligare spel. Vi blev också mer medvetna om hur träd och vegetation vuxit upp, vilket inte bara skymmer havsutsikten utan även på sina ställen utgör en säkerhetsrisk då man har svårt att se om spelare finns i riskområdet när man slår. Sedan fick vi också bra input till mindre justeringar på hålen, säger Hans Ivarsson, ordförande i klubbens bankommitté.

» Vad vi behöver göra är att skapa en mer jämlik bana för alla kategorier golfare, och hantera de säkerhetsmässiga utmaningar som finns på och omkring vår bana

Banan, som är byggd på en liten yta, utgör en grön lunga med bebyggelse nära inpå. Detta innebär ständiga utmaningar gällande säkerheten. Samtidigt är den unika platsen viktig att bevara, tycker Hans.

– I grunden har vi en bana i fint skick med en tilltalande layout som harmoniserar bra med sin historia och begränsade längd och spelyta. Den blir aldrig tråkig att spela och skiftar mycket med väder och vind samt hur vi väljer att sätta upp den. Det är många gästande elitspelare som trott att de skulle krossa den på grund av sin korta totallängd men som sedan fått smyga hem med svansen mellan benen. Vad vi behöver göra är att skapa en mer jämlik bana för alla kategorier golfare, och hantera de säkerhetsmässiga utmaningar som finns på och omkring vår bana.

Den inventering som gjorts av varje hål kommer att ligga till grund för vidare bearbetning och sedan leda till ett antal åtgärder. Utvärdering och plan för genomförande görs i samråd med banarkitekten Johan Benestam.

Banskötarna har satt i gång med arbetet som stakats ut i projektet. Bland annat har de klippt fairway närmare tee, tagit ner några träd och enstaka grenar. 

Banskötsel

Klubbens banchef Göran Niva har varit högst delaktig i projektgruppens arbete. Ett konkret resultat av inventeringen har bland annat påverkat banskötseln.

– På några hål har vi klippt fairway närmare tee där det innan krävdes alltför lång carry för att nå fram till den finklippta ytan för de spelarna med lägst svinghastighet. Vi har också tagit ner några träd och enstaka grenar. När vi har kommit längre i processen kommer vi säkert på andra åtgärder, stora som små, för att förbättra spelupplevelsen för fler. Detta är ett pågående arbete utan slut precis som banskötsel och banutveckling alltid har varit. Fast nu med något förändrat fokus då vi har blivit mer medvetna om skillnaderna för de olika spelartyperna, säger Göran.

» Vår förhoppning och tro är att projektet ska ge våra medlemmar en bana med ännu bättre spelytor, vackrare vyer och roligare golf

Arbetet med att skapa en bättre spelupplevelse fortsätter och projektgruppen planerar att besöka ett antal golfklubbar för att dra nytta av deras erfarenheter av olika åtgärder. Det är viktigt att lära av varandra.

Förhoppningen är förstås att både medlemmar och gäster ska uppskatta de gradvisa uppdateringarna. Var och en märks kanske inte förändringarna så mycket, men tillsammans ger de ett stort genomslag på sikt tror projektledaren Hans.

– Vår förhoppning och tro är att detta ska ge våra medlemmar en bana med ännu bättre spelytor, vackrare vyer och roligare golf.

Det är inget fel på läget – Göteborgs Golf Klubb har utsikt över Askimfjorden och Göteborgs södra skärgård. 

Vad tycker medlemmarna?

Även klubbchefen Anna Johansson ser positivt på vad som kommit ut av arbetet med »Bättre spelupplevelse«.

– Jag är imponerad över hur långt vi har kommit med relativt små insatser, både när det gäller tid och pengar. Arbetet har lett till en ökad samsyn mellan styrelse, personal och ideella krafter. Med goda erfarenheter av projektet väljer vi nu att arbeta vidare i samma anda med klubbens övergripande strategi. Än så länge är det för tidigt att mäta hur nöjda medlemmarna är, det får vi göra i medlemsundersökningen via Players 1st i sommar. Vi arbetar vidare med ständiga förbättringar och ser fram emot att utveckla vår anläggning med målet att leverera en bättre spelupplevelse till alla kategorier golfare.

Göteborgs Golf Klubb

Sveriges äldsta golfklubb som bildades 1902. Belägen i Hovås strax söder om Göteborg är detta en familjeklubb med 1 100 medlemmar (66 procent män/34 procent kvinnor) och en varierad 18-hålsbana med utsikt över Askimfjorden och Göteborgs södra skärgård, ritad av banarkitekten Andrew Persson.

Genomförda och planerade åtgärder för en bättre spelupplevelse

 • Ändrade klipplinjer på fairway
 • Kapning och nedtagning av träd
 • Utökad kommunikation kring banarbetet och kommande planer
 • Uppdaterade skötselplaner

Vad är en bra spelupplevelse?

För vissa handlar det bara om banan och hur de kan spela den, för andra är bemötandet och atmosfären A och O för att man ska ha en bra dag på klubben. Hur man upplever spelet på banan är högst individuellt, och kan bero på allt från dagsform till handicap. Men det finns ett sätt att se vad som faktiskt är viktigt för golfspelarnas spelupplevelse i allmänhet.

Players 1st är en medlemsundersökning som består av cirka 100 frågor, fördelade på tio olika serviceområden som bana, restaurang, klubbliv och träningsfaciliteter där man betygsätter klubben mellan 1 och 10. Vi kikade på den senaste undersökningen för att se vad som är viktigast för Sveriges golfspelares upplevelse. Anledningarna uppges utan inbördes ordning.

 

DET TYCKER MEDLEMMARNA ÄR VIKTIGAST FÖR SPELUPPLEVELSEN

 • Att man trivs som medlem och att det är en plats man gillar att vara på.
 • Att banan är fin, välskött och rolig att spela.
 • Att klubben informerar om arbeten på banan, viktiga frågor och aktiviteter på ett brett och bra sätt.
 • Att ledningen gör ett bra jobb och att det är lätt att föra fram idéer och synpunkter i förbättringssyfte.
 • Att klubbens medlemsformer är väl anpassade till efterfrågan.

DET TYCKER GÄSTERNA ÄR VIKTIGAST FÖR SPELUPPLEVELSEN

 • Att banan är varierande, rolig och intressant.
 • Att det är trevlig atmosfär på klubben.
 • Att man som greenfeespelare känner sig välkommen på anläggningen och får ett positivt bemötande från personal och banvärdar.
 • Att ruffen har en anpassad svårighetsgrad och att banans design och skötsel gör att det är lätt att hitta bollen.
 • Att fairways är i bra skick.