Allt du vill veta om golfbilar

Att gå en golfrunda ger bra motion och gör dig piggare. Men ibland kan det vara skönt att åka golfbil. För vissa är golfbilen till och med en förutsättning för att kunna spela. Oavsett vad du själv föredrar så finns det både trivia och viktiga regler att känna till, för det är inte bara att tuta och köra! Golfa! reder ut vad som gäller.

Text: Jenny Olsson
Publicerad: 21 juni 2023

Måste man ha körkort för att få köra golfbil?

Ja. En golfbil räknas som ett motordrivet fordon (även eldrivna sådana) och klassas som terrängmotorfordon. För att få köra golfbil på en golfanläggning krävs B-körkort eller förarbevis för terrängfordon från Transportstyrelsen (16 år), alternativt en speciell dispens. Det innebär alltså att du inte får låta barnen köra.

Får man köra golfbil på vanliga vägar?
Ja, den får framföras på väg, även allmän väg. Eftersom den är ett terrängmotorfordon krävs dock dispens från Länsstyrelsen. Äger du en egen golfbil ska du själv skicka in ansökan. Tillhör den golfklubben är det deras ansvar att söka dispens. Tänk på att en förare av en golfbil som lämnar terrängen och kör ut på allmän väg måste följa de vanliga trafikreglerna, som att lämna företräde till trafikanter.

 

Hur många hästkrafter och vilken topphastighet har en golfbil?

Vanligtvis 3–6 hk. Maxhastighet är 30 km/h, men golfklubben kan själv sätta en lägre begränsning. Det går att koppla golfbilar till ett GPS-system som täcker golfanläggningen och även styra hastighetsbegränsningar till vissa specifika områden, hålla koll på var olika golfbilar befinner sig och även se körhistorik.

För att få köra golfbil på en golfanläggning krävs B-körkort eller förarbevis för terrängfordon från Transportstyrelsen, alternativt en speciell dispens.

Måste man ha läkarintyg för att få köra golfbil?

Nej, varje golfklubb väljer själva om läkarintyg ska krävas eller inte. Kräver klubben läkarintyg ska detta styrka ett rörelsehinder av kronisk karaktär och visas upp för styrelsen i hemmaklubben. Vissa golfklubbar väljer att erbjuda personer med läkarintyg eller överstigande en viss ålder, rabatterat pris och förmånligare förbokningsregler, jämfört med någon som vill hyra golfbil för att det är skönt att åka i stället för att gå.

 

Kan man åka fast för rattfylleri i en golfbil?

Ja! En golfbil räknas som en vanlig bil (terrängmotorfordon) och kräver körkort, så reglerna är lika stränga vad gäller alkohol. Gränsen för rattfylla går vid 0,2 promille även när man kör golfbil, oavsett var någonstans du kör den.

 

Vad gäller vid tävling?

Vid tävlingsspel är grundregeln att transporthjälpmedel som golfbil, golfmoped eller golfcykel ska regleras. Är det en klubbtävling behöver du i samband med anmälan uppvisa läkarintyg som styrker ditt behov av golfbil. På regional och nationell nivå krävs ett speciellt intyg som styrker att du har en kronisk funktionsnedsättning eller genomgår en långvarig läkningsperiod. Detta intyg ska granskas av förbundsläkare. Du kan läsa mer om vilka bestämmelser som gäller i Svenska Golfförbundets Spel- och tävlingshandboken.

Golfbil, golfmoped, golfcykel – vad är det för skillnad?

Medan en golfbil kräver B-körkort eller förarbevis för terrängfordon (16 år) och kan ta mer än en person, är en golfmoped ett ensitsigt fordon byggt för att kunna transportera en person och en golfbag. Golfmopeden kan antingen vara en moped klass 1, eller en moped klass 2 (benämns ibland golfskoter). Lite förenklat är det bara hastigheten som avgör klassificeringen (45 km/h respektive 25 km/h). Lägsta åldersgräns för att få framföra moped är 15 år. Hjälmtvång gäller enligt lagstiftning vid mopedkörningäven om man kör på en golfbana. Golfcykel är ett fordon som drivs med tramp- eller vevanordning och inte är ett lekfordon. Den får endast ha en sits som är avsedd för en person med rörelsehinder. Något körkort behövs inte, däremot måste cykeln enligt lag alltid ha ringklocka, broms, belysning och reflexer (vid körning i mörker). Är föraren under 15 år krävs också hjälm. En eldriven rullstol, permobil, kan definieras som cykel även om den är två- eller trehjulig, till skillnad från en traditionell cykel.

 

Skadar golfbilar gräset?

Det kan de göra. Däcken är utformade så att de ska orsaka minsta möjliga slitage, men vid felaktig körning kan det uppstå grässkador. Till exempel om det är blött och lerigt i marken, eller om du kör ner i bunkerkanter eller liknande. Det är anledningen till att du inte får köra vare sig golfbil eller dra bagvagn på greenområden och andra känsliga ytor. Terrängkörningslagen (TKL) förbjuder generellt sett körning i terräng på barmark (inklusive golfbanor) samt viss körning i snötäckt terräng. Golfförbundet ansöker därför om dispens för att få framföra fordon på de klubbar och golfbolag inom distriktet som ingår i ansökan.

 

Är inte golfbilar fasligt dyra?

Allt är såklart relativt. En ny golfbil kan kosta allt från 100 000 kronor och uppåt. Ju högre prestanda och fler tillval desto högre pris, precis som för en vanlig bil alltså. Till det ska man addera kostnad för försäkring och service och förstås drivmedel. De allra flesta golfbilar är numera eldrivna. Medan en del golfklubbar köper in sina golfbilar väljer andra att hyra med flerårsavtal.