Har du någon gång stirrat på teeskylten och undrat vad index egentligen är, och hur du ska använda dig av informationen? Du är inte ensam.

Hur funkar hålindexering egentligen?

Har du någonsin ställt frågor som »Varför kan ett rätt svårt hål ha index 18?« eller »Det här hålet har index 1 men det var ju inte så svårt«? Är det något som skapar mycket diskussion på banan är det just hålindexering. Vi reder ut hur det funkar, och hur klubben bestämmer vilket hål som får vilket index.

Text: Lisa Rosman
Publicerad: 13 mars 2023

Att golfen verkligen kan stoltsera med att vara en sport för alla är något som vi kan tacka handicapsystemet för. Vissa kanske tycker att det känns krångligt att registrera ronder och räkna ut exakta siffror – men det är ju just det som gör att vi kan spela spännande matcher tillsammans på lika villkor, även om vi har olika förutsättningar. Här kommer även hålindexeringen in i bilden.

 

När du kliver upp till en tee kan du läsa av flertalet siffror på golfhålets teeskylt, bland annat hålets par, hålets längd och hålets index – till exempel hål 7, 155 meter, par 3, index 13. En 18-hålsbana har som alla vet 18 hål (ja, det säger sig självt), och vart och ett av hålen har ett eget index, från 1 till 18.

 

Varför får hålen ett index?

Indexeringen av hålen under en 18-hålsrond är en förutsättning för matchspel. I kampen spelare mot spelare tävlar man om varje hål, att vinna, dela eller förlora det. Hålets index berättar hur många handicapslag du får eller ska ge till din motspelare. Helt enkelt – har du en högre spelhandicap än din motspelare får du ha högre score på ett eller flera hål och ni delar ändå hålet. De extra handicapslag du får eller ska ge till din motspelare måste fördelas ut jämnt över banans alla hål, för att matchen ska bli så spännande och jämn som möjligt.  Handicapslagen kan alltså inte användas hur som helst, utan indexeringen visar på vilka hål du får använda dem.

 

Indexeringens huvudjobb är just att se till så att handicapslagen i en match (var man ger eller får slag) fördelas över banan på ett så bra sätt som möjligt. Det kan vara lätt att tro (fullt förståeligt) att vilket index ett hål har bara är kopplat till hålets svårighetsgrad – så är dock inte fallet. Att fördela ut index-talen jämnt är viktigare än att ranka alla banans hål i svårighetsgrad.

 

Att index är jämnt fördelat över de 18 hålen är nu extra viktigt också för handicapronder inom den nya världshandicapen, eftersom spelare kan registrera allt från 9 håls ronder och uppåt, till exempel 12 hål eller 14 hål.

 

Om vi talar poängbogey och jakten på poäng på varje hål kan du lugnt konstatera att hålens index inte alls är lika viktigt som i matchspel. Handicapslagen kommer där de kommer. Det är bara att spela på så blir totalpoängen vad den ska bli.

Hur bestämmer klubbarna vilket hål som ska ha vilken indexering?

 

Låter det krångligt? Som tur är så är det golfklubben som har ansvaret för att sätta index – du behöver bara följa det.

 

Golfreglerna kräver att tävlingsledningen »publicerar en tabell som visar i vilken ordning hålen som handicapslagen ska ges eller tas«.

 

SGF rekommenderar att tänka på följande när indexeringen görs:

  • Vid matchspel är det av största betydelse att de slag, oavsett handicapskillnad, som erhålls sprids ut jämt över de 18 hålen.
  • Fördelningen görs genom att indexera de udda numren på de första nio hålen och de jämna numren på de andra nio hålen.
  • Svårighetsgraden på ett hål i förhållande till par är en faktor, men först inom »tre-gruppen« av hål (se nedan).
  • Svårighetsgraden kan ha sitt ursprung i till exempel en jämförelse av medelscoren för en grupp spelare gentemot par.
  • Det är självklart lättare för en höghandicappare att dela ett par 3-hål, än ett längre par 4 eller par 5. Därför bör par 5-hål ha något lägre index än par 3-hål.

 

Indexeringen kan göras enligt följande:

  • Dela upp de 18 hålen i sex grupper med tre hål i varje; 1, 2, 3 sedan 4, 5, 6 och så vidare.
  • Index 1 till 4 bör inte ges hål 1, 2, 3 eller 16, 17, 18.
  • Summan inom de sex hålgrupperna bör ligga mellan 27 och 30.
  • Alla udda index på första nio och alla jämna på andra, eller tvärtom, är att föredra, också med tanke på niohålsronder. • Undvik index 1 till 6 på intilliggande hål.

Så fördelas index:

Ge index 1 till det svåraste av hål 7, 8, 9.
Ge index 2 till det svåraste av hål 13, 14, 15.
Ge index 3 till det svåraste av hål 4, 5, 6.
Ge index 4 till det svåraste av hål 10, 11, 12.
Ge index 5 till det svåraste av hål 1, 2, 3.
Ge index 6 till det svåraste av hål 16, 17, 18.
Ge index 7 till 12 jämt över de sex grupperna, index 7 behöver inte passa in i grupp 7, 8, 9. Ge index 13 till 18 på samma sätt.

Ett exempel:

Hål 1 2 3 Index 5 7 15 = Summa 27
Hål 4 5 6 Index 3 11 13 = Summa 27
Hål 7 8 9 Index 1 9 17 = Summa 27
Hål 10 11 12 Index 4 12 14 = Summa 30
Hål 13 14 15 Index 2 10 18 = Summa 30
Hål 16 17 18 Index 6 8 16 = Summa30

Vill du veta mer om hur rekommendationerna till klubben gällande hålindexering ser ut kan du läsa mer om det här.