7 myter om golf

Golf är omgärdat av många föreställningar och myter. Särskilt för den som är ny i sporten kan det vara svårt att veta vad som är sant eller inte. Golfa! reder ut några frågetecknen.

Text: Jenny Olsson
Illustration: Anna Pers Bräcke
Publicerad: 17 april 2024

Det är inte tillåtet att skänka puttar
Både sant och falskt.
I matchspel får du skänka en putt till din motspelare när du vill. I slagspel, däremot, är det aldrig tillåtet att skänka en putt till en spelare, inte ens om den är så kort att den ”inte går” att missa.

Golfbanan är en biologisk öken
Falskt.
Mer än hälften av en golfanläggning består av naturmark med högruffar och ängar, skog och gamla träd, dammar och andra småvatten. Alla dessa utgör värdefulla biotoper för växter och djur. Riktiga ”hot spots” för biologisk mångfald alltså, vilket också forskning visar.

Du ska inte beträda den heliga puttlinjen
Sant.
Ingen gillar att missa en viktig putt på grund av märken som orsakats av oförsiktiga steg på green. Linjen från boll till hål på green är “helig”, undvik att trampa i den.

En luftmiss räknas som ett slag
Sant.
Är det din avsikt att slå ett slag, räknas det som ett slag vare sig du träffar bollen eller inte.

Icke-golfare är förbjudna att vistas på en golfbana
Falskt.
Allemansrätten gäller även för golfbanor och allmänheten har full tillgång till golfbanorna, förutsatt att den inte stör spelet eller rör sig i områden med risk att träffas av golfbollar. Sveriges golfklubbar är dessutom multifunktionella. Till exempel har 62 procent av klubbarna skidspår på vintern för allmänheten, och mer än var femte klubb har motionsspår och cykelvägar. 

Du måste spela i rätt spelordning, längst från hål ska slå först
Falskt.
Bollen som är längst från hål bör spelas först, men spelare både får och uppmuntras att spela i fel spelordning om sker på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Det behövs mycket gifter och konstgödsel för att sköta en golfbana
Falskt.
Att påstå att golfbanor förgiftar naturen stämmer inte. Konstgödsel används endast på cirka 20 procent av en golfbana (greener, tees och fairways) och växtskyddsmedel mot svampsjukdomar normalt bara på greener, vilket motsvarar runt 2 procent på en normal 18-hålsbana. Användning är starkt reglerad och tack vare denna hantering minimeras risken för läckage från golfbanan till grundvatten och ytvatten.