Vad säger reglerna om golf och alkohol?

Får man dricka alkohol när man spelar golf?

Golf i kombination med alkohol är en knepig fråga. Vissa uppskattar några öl innan ronden, eller att ta sig ett järn på golfbanan. Andra anser att idrott och alkohol är en högst olämplig kombination. Vad säger egentligen reglerna? Är det fritt fram att säga skål och svinga loss?

Text: Jenny Olsson
Illustration: Anna Pers Bräcke
Publicerad: 22 juni 2023

Har du hört talas om birdiewhisky? Denna vedertagna, om än inte sanktionerade, term innebär att när någon i en boll – ofta ett kompisgäng – gör birdie, så halas en plunta med whisky och små muggar fram ur bagen. En snabb hutt, och sedan fortsätter spelet tills nästa birdie.

Kanske har du själv blivit bjuden. Eller så har du måhända spelat företagsgolf där sponsrade tält mellan hålen serverat alkoholhaltiga drycker. Det är väl ändå inte så farligt, eller?

Idrott och alkohol är en inte helt okontroversiell fråga. Oavsett vad man själv tycker om saken så är det faktiskt inte förbjudet att förtära alkohol i samband med sällskapsspel, förklarar Bo Bengtsson, biträdande generalsekreterare på Svenska Golfförbundet (SGF).

»Ytterst är det en säkerhetsfråga. Golf kan vara farligt och du som spelare har ett personligt ansvar för din golf. Det innebär att du ska bete dig ordentligt, spela säkert, inte utsätta andra personer för risken att träffasav din boll, hålla din plats på banan, inte störa din omgivning utan visa respekt

– Det råder inget förbud så man kan inte luta sig mot SGF:s regler generellt utan det är upp till varje klubb att göra en bedömning enligt deras egna regler och principer. Står du och svamlar på första tee, eller skränar och beter dig störande skapar det otrivsel på banan. Ytterst handlar det om ditt eget uppträdande, säger han.

Att spela sällskapsspel i berusat tillstånd, eller förtära alkohol under pågående rond är dock inte förenligt med allmänt golfvett, inte heller ett acceptabelt beteende på en idrottsanläggning vilket golfbanan är.

– I tävlingssammanhang finns det till skillnad från sällskapsgolf ett tydligt regelverk kring detta. Här är SGF:s bestämmelser glasklara: Alkoholhaltiga drycker eller droger får inte konsumeras på golfbanan under en tävlingsrond. Sker det har tävlingsledningen rätt att diskvalificera spelaren.

Att det görs skillnad på sällskapsspel och tävling beror på idrottens övergripande regelverk. Tävlingsbestämmelser och spelets regler är alltid nationella beslut på förbundsnivå. Klubbarna är bundna av dessa genom medlemskapen i förbunden och idrottsutövarna genom medlemskapen i klubbarna. Sällskapsspelet i golf likställs däremot med »träning« vilket styrs och regleras på lokal nivå.

Det är inte okej att köra golfbil påverkad – en golfbil räknas som en vanlig bil och kräver körkort, så reglerna är lika stränga vad gäller alkohol.

Alkohol påverkar beslutsfattandet på golfbanan

Alkohol har många effekter på oss både fysiologiskt och psykologiskt. De direkta negativa effekterna är kännbara, inte minst i samband med fysiskt idrottsutövande.

Alkohol försämrar prestationen kraftigt. Kroppen blir lättare uttorkad, finmotoriken och balansen försämras och mjölksyra bildas snabbare, för att nämna några exempel. Det finns också en fara i att spela golf alkoholpåverkad. Dricker man för mycket försämras koordination och reaktionsförmågan, vilket kan leda till dåliga slag. Dessutom påverkas beslutsfattandet och du riskerar att ta dåliga beslut på banan och spela mer riskfyllt. Det som från början kanske kändes som ett trivsamt ”rus” riskerar alltså att leda till farliga situationer med olyckor och skador som följd.

– Ytterst är det en säkerhetsfråga. Golf kan vara farligt och du som spelare har ett personligt ansvar för din golf. Det innebär att du ska bete dig ordentligt, spela säkert, inte utsätta andra personer för risken att träffas av din boll, hålla din plats på banan, inte störa din omgivning utan visa respekt. Alkohol gör dessvärre att man många gånger bryter detta, säger Bo.

Missbruk kan leda till anmälan och varning

Golf är en verksamhet som ska utveckla människor. Inte minst ska det vara en trygg miljö där barn- och ungdomar ska kunna uppleva att man kan ha roligt tillsammans utan alkohol eller andra droger. Därför borde det också vara en självklarhet att vuxna föregår med gott exempel, såväl på och runt golfbanan, som i andra sammanhang. Många golfklubbar har därför själva tagit fram policyer om vad som gäller på deras anläggning.

Någon statistik över hur vanligt det är med »fyllegolf« finns inte. Men enligt Bo, som även ansvarar för juridiska frågor på SGF, anmäls det vanligen någon incident varje år.

– Konkreta ärenden rapporteras sällan till oss för folk vill inte driva saken vidare, men vi får in både tips och frågor. Jag tror tyvärr att detta blir allt vanligare. Många ser golfen främst som en social samvaro, man samlas ett gäng för att ha kul och då ligger det nära till hands att både dricka alkohol innan ronden och ha med sig sprit och öl ut på banan.

»Det är viktigt för golfklubben att alkoholförtäringen sker på ett sunt och korrekt sätt, precis som det är viktigt för många fotbolls-och hockeyklubbar för publikens trivsel på matcherna. Men sprit och idrott är en knepig fråga

SGF är ingen myndighet men kommer det in en anmälan leder detta normalt till ett bestraffningsärende. Bo berättar till exempel om en incident 2009 då en golfklubb blev anmäld av en medlem som noterade att det serverades starkvaror under en företagstävling. Eftersom klubben bar ansvaret för arrangemanget fick de böta 10 000 kronor.

Och för några år sedan delade en annan golfklubb ut champagne till en junior i pris. Även där blev klubben anmäld och fick böta 25 000 kronor.

– Jag har också varit med om ett fall där ett gäng som blev tagna av banan under gästspel för att de var berusade. De hade först druckit till på klubbens restaurang och sedan gått ut och spelat. Detta anmäldes sedan till deras hemmaklubb. Då blev de förbannade eftersom de tyckte att det hade varit en privat tillställning. Det slutade med att de gavs varningar och inte fick komma tillbaka till banan där det inträffade. Det har också förekommit golfbilsrattfyllor vid fler än ett tillfälle.

Paradoxalt nog har vi över 300 golfbanor med restauranger som säljer alkohol. Detta är onekligen en viktig och mycket uppskattad del av klubblivet och golfkulturen. Även om alkohol inte är lämpligt i samband med spel, så är det en förutsättning för inte minst golfrestaurangernas lönsamhet.

– Det är viktigt för golfklubben att alkoholförtäringen sker på ett sunt och korrekt sätt, precis som det är viktigt för många fotbolls- och hockeyklubbar för publikens trivsel på matcherna. Men sprit och idrott är en knepig fråga. Jag kan försvara en fin och bra restaurangmiljö på golfklubbarna alla dagar i veckan, men jag kommer aldrig att försvara förtäring av alkohol under golfspelet eller utanför serveringsområdet, säger Bo.