Foto: Johan Henrikson, Golfbanearkitekt FSGA

Uppdaterad bana ska bli bättre för fler

En golfbana som ritades för över 70 år sedan har förstås varit med om en del. Hur behöver den uppdateras så den ska passa dagens, och framtidens, spelare? Det har Billingens Golfklubb undersökt. Nu är de i full färd med att förändra sin bana så att deras medlemmar och gäster ska uppskatta den ännu mer.

Text: Jenny Olsson
Foto: Johan Henrikson
Publicerad: 2 februari 2023

Inte långt från Skara på Västgötaslätten ligger Billingens Golfklubb. Det naturskyddade landskapet är vackert. Det tyckte man redan på 40-talet varför man bestämde sig för att bygga en golfbana just precis här. Designen stod Gunnar Bauer för och 1949 var de nio hålen klara. Knappt tjugo år senare hade Douglas Brasier adderat de sista nio hålen.

Sedan invigningen av 18-hålsbanan har den genomgått flera faser. Den kanske viktigaste är den som sker just nu. För även om klubben inte upplevde några konkreta problem visade ändå en banvandring att där fanns förbättringspotential och en del saker att åtgärda för att så många spelarkategorier som möjligt ska få en bra spelupplevelse. Det säger Jan Linder, klubbens förändringsledare.

» Vi hoppas att medlemmarna märker att förändringarna påverkar spelupplevelsen. Och att de kommer med fler förslag som vi kan behandla «

– Bland annat identifierades ett antal hindrande träd, som inte stod där 70 år tidigare då banan designades. Även felplacerade bunkrar och svårträffade greenområden för bogeyspelare var saker som upptäcktes.

Jan har varit aktiv i Billingens Golfklubb i över 50 år och har följt banans utveckling i princip ända sedan 18-hålsbanan stod klar 1967. Han är även ordförande i golfdistriktets bankommitté samt banvärderingsansvarig för Region C.

Billingens Golfklubb är en familjär kuperad park- och skogsbana som ligger i ett naturskyddat landskap på västra Billingesluttningen, i närheten av Skara. Klubben har cirka 800 medlemmar och tack vare en träningsstudio som nyttjas flitigt vintertid är det hög aktivitet året om.

Under 2022 var Billingen en av 20 pilotklubbar att genomgå Svenska Golfförbundets ettåriga pilotprojekt Bättre spelupplevelse.

– Jag har jobbat med banvärdering i över 30 år och har sett hur dåligt designade banorna är för höghandicappade spelare. Vi blev ombedda att söka då vi jobbat med detta länge och redan var i gång med arbetet att förändra banan i samarbete med Johan Henrikson, Golfbanearkitekt FSGA.

Det stora målet är att få fram en masterplan, alltså en banutvecklingsplan som stakar ut vilka förbättringar som ska göras, som klubben kan arbeta med i framtiden. Den hoppas Jan ska vara klar till hösten. Fram till dess kan de ändå göra stor skillnad med små medel, i synnerhet för spelare som kanske inte slår så långt.

Billingens Golfklubbs förbättringsåtgärder för en bättre spelupplevelse

  • Borttagning av hindrande träd som vuxit upp.
  • Ändrade klipplinjer på ett antal hål för att underlätta för kortslående.
  • Ombyggnation av två tees.
  • Borttagning av stenar och stubbar i ruffar som ofta är i spel.
  • Framtagning av ny masterplan.
  • Förbättrad skyltning för gäster.
  • Teerekommendationer och tävlingar där man kan välja tee.

– Höga ruffar och olämpliga klipplinjer var lätta att åtgärda. Vi ändrade ganska omgående klipplinjer på ett antal hål för att underlätta för kortslående. Där fick vi fin hjälp av bankonsulenten med att placera ut de olika kategoriernas landningsområden. Den förändringen hann medlemmarna se innan vi stängde banan i höstas, säger Jan och fortsätter:

– Under hösten byggde vi sedan om två tees, samt tog bort stenar och stubbar i ruffar som ofta är i spel.

» Klubbens övergripande ambition är att ha bra kvalitet på spelytorna samt en hög tillgänglighet för medlemmar och gäster – och att rondtiderna är korta. För det påverkar tveklöst spelupplevelsen «

Klubbens övergripande ambition är att ha bra kvalitet på spelytorna samt en hög tillgänglighet för medlemmar och gäster – och att rondtiderna är korta. För det påverkar tveklöst spelupplevelsen. Även vid hög belastning överskrider rondtiden aldrig 4,5 timme.

Gäster och nytillkomna medlemmar kommer också att uppskatta förbättrad skyltning och tee-rekommendationer.