Hur får du ta dig ur gropen?

På golfbanan är det lätt att hamna i märkliga lägen, som i gropar. Stora, små, djupa, dolda. Hur mycket kan du om vad som gäller när bollen råkat ligga i en grop? Testa dig själv med fem rätt eller fel-frågor!

Text: Jenny Olsson
Illustration: ADOBE AI GENERATOR
Publicerad: 15 april 2024