Får man aldrig gnugga bollen mot greenytan?

Golfens regelverk finns där för att se till att alla ska spela golf på lika villkor. Ibland kan det dock kännas lite krångligt. Golfa! reder ut en regel som ibland förvirrar oss på banan.

Text: Lisa Rosman
Illustration: Adobe AI Generator
Publicerad: 30 november 2023

Ni var många som testade era kunskaper i Golfa!-redaktionens regelquiz (har du missat det? Gör quizet här!). Det var fantastiskt kul att se hur bra koll de flesta hade på golfens regler, det fanns dock en fråga som delade spelfältet:

»En spelare har aldrig rätt att under en rond gnugga en boll mot greenytan. 

Så, är påståendet sant eller falskt?

Svaret är: Falskt.

Men det är inte helt enkelt att tyda – det beror nämligen på spelarens avsikt.

 

För att gå till botten med detta får vi vända oss till ett klargörande kopplat till Regler för golfspel.

 

 

Regel 13.1e/1 – Inte tillåtet att avsiktligt pröva en green

Regel 13.1e förbjuder en spelare från att vidta två specifika åtgärder på green eller en fel green i avsikt att få information om hur en boll skulle kunna rulla på den. Den förbjuder inte en spelare från att vidta andra åtgärder, även om de görs i avsikt att testa, eller från att oavsiktligt utföra de förbjudna åtgärderna.

Ett exempel på en åtgärd som är ett brott mot Regel 13.1e är när:

  • En spelare gnuggar eller skrapar gräset på green för att avgöra åt vilket håll grässtråna växer.

Exempel på åtgärder som inte är ett brott mot Regel 13.1e är när:

  • En spelare skänker sin motspelares nästa putt och slår i väg bollen på samma spellinje som spelaren kanske senare ska använda, men gör det inte avsiktligt för att få information om green.
  • En spelare placerar sin handflata på greenens yta på sin spellinje för att avgöra hur blött det är på green. Även om spelaren gör detta för att pröva green, är denna åtgärd inte förbjuden enligt Regel 13.1e.
  • En spelare gnuggar en boll på green för att rengöra den från jord.

Alltså: Om spelaren gnuggar bollen mot greenytan med avsikt att avgöra åt vilket håll grässtråna växer, är det ett regelbrott. Men om spelaren gnuggar bollen mot greenytan endast med avsikt att rengöra bollen från jord, är det inte ett regelbrott.

Det är alltså spelarens avsikt det handlar om. Ofta syns avsikten tydligt beroende på hur spelaren gnuggar bollen. Finns det tveksamheter kan det i tävlingssammanhang behövas en domare som förhör spelaren om avsikten.