Golfsveriges största utmaningar

Att vårt klimat är under hårt tryck har knappast undgått någon, men vilka är de tre främsta miljöutmaningarna för våra golfbanor de närmaste åren? Och hur berörs du som medlem?

Text: Anna Norman
Foto: Mats Andersson / TT
Publicerad: 14 april 2023

Inom i princip alla branscher har frågor kring klimat, miljö och hållbarhet länge stått högt på agendan. I dag finns det knappt något företag som inte har börjat ta ett större ansvar för hur deras verksamhet påverkar samhället ur såväl ett miljömässigt, ekonomiskt som socialt perspektiv.

För svenska golfklubbar finns det gott om utmaningar. Det gäller att förstå klimatförändringarnas påverkan, planera och budgetera utifrån det, men även att fatta beslut efter det nya läget så att verksamheten kan drivas på ett effektivt och hållbart sätt.

» De senaste årens torka och förändrade nederbördsmönster har varit en ögonöppnare för många. Speciellt i sydöstra Sverige har torrperioderna blivit längre med lågt grundvatten som följd«

– Vi har sett en dramatisk förändring i klimat och väderförhållanden de senaste 20 åren. De klimatzoner vi tidigare hade i delar av södra Sverige har flyttats uppåt 10–20 mil. I Norrland som förut hade riktiga kallsnövintrar fram till våren kom, är det inte ovanligt att de får varma perioder eller regnväder mitt i vintern. Klimatförändringen är en utmaning för banorna. Det gäller att vara lyhörd och se signalerna som kommer. Det kan dyka upp nya saker som vi inte sett förut och som vi måste vara ödmjuka för att de kanske inte är så lätta att lösa. Samtidigt pågår det mycket forskning och vi kommer att lägga stor kraft vid det så att vi blir bättre förberedda och rustade inför framtiden, säger Peter Edman, en av Svenska Golfförbundets bankonsultenter.

Längre torrperioder och hård vind som torkar ut mark och gräsytor är en utmaning för landets greenkeepers.

Klimatförändringar

Klimatförändringar tenderar att föra med sig en större osäkerhet och mer ihållande väder. Det blir mer intensivt regn och oftare, längre perioder med nederbörd och längre perioder med torka. Även vinden har intensifierats, vilket torkar ut mark och gräsytor snabbt.

Om vi förr hade riktiga vintrar med stabil kyla under lång tid, så blir Sverige blötare. Med temperaturer som pendlar upp och ner mellan minus- och plusgrader blir snön till tö för att sedan frysa till is. Just ökad isbildning är ett stort bekymmer för många golfbanor eftersom det påverkar gräsets förutsättningar att överleva (läs mer om hur klubbarna tacklar isproblemet här).

Medan vissa golfbanor tack vare mildare vintrar kan öppna tidigare, tvingas andra skjuta på säsongsstarten på grund av is, kalla vindar och dålig grästillväxt. Så greenkeepers får ett alltmer komplicerat jobb och medlemmar kan både behöva vänta på premiärrundan och tvingas pausa spel under översvämningsperioder.

Gävle GK fick känna av vädrets kraft under ett extremt skyfall i augusti 2021. Skadorna på banan blev stora, och banan fick stängas för spel i elva dagar. (Bild: Johan Hillbom/Gävle Golfklubb)

Vatten

Vatten är extremt viktigt för en golfbana, men det måste finnas balans. De senaste årens torka och förändrade nederbördsmönster har varit en ögonöppnare för många. Speciellt i sydöstra Sverige har torrperioderna blivit längre med lågt grundvatten som följd. Då är det inte säkert att golfklubben kan ta vatten från sjöar och åar, även om det finns en vattendom.

I andra delar av landet kommer det att regna mer och medföljande översvämning tvinga banor att stänga för spel. I princip är det alltid någon bana varje år som drabbas av översvämningsproblematik.

Hur hanterar klubbarna vatten när det finns för lite eller kommer för mycket? Ett sätt är att anlägga vattendammar för att kunna samla upp och magasinera regnvatten, för att sedan använda det för bevattning och som reserv vid torka. Eller att göra som Wäsby Golfklubb som anlägger ny våtmark för att säkra vattenförsörjningen [länk till artikeln].

Artikeltips: Gröna sidan upp

I och med att klimatet blir varmare uppkommer nya problem för våra grästäckta banor. Dollar spot (vänster) är en för Sverige relativt ny svampsjukdom som resulterar i myntstora fläckar på gräset. Snömögel (höger) har funnits här i alla tider, men mildare vintrar har lett till en ökning av problemet. (Bild: Henrik Norén/Svenska Golfförbundet)

Grässjukdomar

Med ett varmare klimat följer också sjukdomar. Såväl sådana vi redan känner till som okända och nya för oss här i norr.

Fram tills nu har den dominerande sjukdomen snömögel ställt till stora problem. Den har visserligen funnits i alla tider, men när vintrarna är milda med temperaturer runt nollan så får vi ett ökat tryck.

En av de nya sjukdomarna som dykt upp i Sverige är dollar spot, som är välkänd på bland annat de brittiska öarna. Orsakad av en svamp är det inte fastställt att den fått fäste på grund av klimatpåverkan, men det är rätt troligt att det förändrade klimatet gjort det gynnsammare. Som spelare ser du svampsjukdomen som vita myntstora fläckar på gräset, men det kan också bli gropar på green vilket påverkar spelkvaliteten.

» Det förändrade klimatet leder också till lite mer oväntade effekter. Som golfspelare kommer du att få räkna med både fästinginvasion och extra många mygg och nya myggarter som trivs i högre temperaturer«

Förekomsten av både snömögel och dollar spot kommer sannolikt att öka. På grund av de regler som finns kring användandet av bekämpningsmedel kan man inte bespruta banorna så att det helt löser problemet. Så klubbar behöver vara mer noggranna i banskötsel, använda rätt grässorter som är mer toleranta, jobba med bevattningen på ett effektivare sätt och välta ytorna i ökad omfattning – för det gillar inte svampen.

På senare år har invasiva arter blivit allt vanligare överallt i samhället, även runt våra golfbanor. Parkslide, jättelooka, mördarsniglar och andra skadegörare är, tillsammans med klimatförändringen, hot mot vilda pollinatörer vilket innebär en förlust av biologisk mångfald.

Det förändrade klimatet leder också till lite mer oväntade effekter. Som golfspelare kommer du att få räkna med både fästinginvasion och extra många mygg och nya myggarter som trivs i högre temperaturer. Med fästingburna sjukdomar som borrelia och TBE och mygg som sprider harpest och andra sjukdomar lär vi få vara beredda på att ta vaccinsprutor och ge insektssprejen en given plats i golfbagen.