En golfboll kan komma upp i hastigheter på flera hundra kilometer i timmen.

Hur säkert spelar du?

En viktig del, om inte den viktigaste, i spelet golf är respekt för spelarna runt omkring oss. Har du någon gång känt att en spelare slagit ut fast denne inte borde? Eller har du kanske till och med missat att banarbetaren stod nära när du svingade mot green? Detta händer vid farligt spel.

Text: Jenny Olsson
Foto: Anna Pers Bräcke
Publicerad: 19 januari 2023

»En golfspelare ska vara hänsynsfull mot andra och värna om andras säkerhet.«

Så står att läsa i Regelboken. Det innebär att du som golfspelare, innan du slår ett slag, ska försäkra dig om att ingen befinner sig inom ett område där det finns risk för att träffas av bollen.

Detta låter kanske självklart. Ändå uppstår det varje år farliga incidenter och misstag ute på våra golfbanor.

Att arbeta med förebyggande säkerhetsåtgärder är inte bara ett ansvar som varje golfanläggning bär. Även du som golfspelare kan och ska bidra till säker golf genom att visa hänsyn och följa säkerhetsrutiner.

En typisk situation som kan uppstå är vid långsamt spel då det köar upp sig på banan.

Den som kanske tröttnar på att vänta och bestämmer sig för att slå trots att framförvarande parti befinner sig inom räckhåll, är inte bara dumt. Det kan också leda till olyckor – och påföljd, förklarar Thomas Bergman, som arbetar med bland annat föreningsjuridik och försäkringsfrågor på Svenska Golfförbundet. Han är även handläggare av Juridiska Nämndens ärenden.

– Du som golfspelare är alltid ansvarig för ditt golfslag. I grund och botten en mycket enkel och självklar princip, säger Thomas och fortsätter:

– För att bestraffas för farligt spel krävs att en anmäld spelare har handlat uppsåtligen, alltså med avsikt, tagit en medveten risk eller varit oaktsam. Det saknar betydelse om bollen träffat en person eller inte. Utöver obehaget att göra sig skyldig till oaktsamhet, och vara föremål för en anmälan och eventuellt förhör genom att inte följa golfbestämmelserna, kan påföljden vara tillrättavisning, böter eller avstängning. Rena olyckshändelser bestraffas inte, förklarar han.

En golfsving har större räckvidd och hastighet än man kan tro. Se till att ingen står så nära att de riskerar träffas av klubban.

Vad gör du om någon spelar farligt?

Förutom att prata med varandra och reda ut vad som hänt och hur ni borde ha agerat – och förstås be om ursäkt om du utsatt någon för farligt spel eller obehag – så kan du lämna en incidentrapport till din golfklubb. Den fungerar sedan som underlag till förebyggande åtgärder och eventuell vidare handläggning. Är situationen så pass allvarlig, eller om någon verkar ha agerat avsiktligt, kan du skicka in en anmälan om bestraffning för farligt spel till det golfdistriktsförbund som spelarens hemmaklubb tillhör.

Sedan är det upp till någon av de 20 juridiska kommittéer som tillhör golfdistriktsförbundens verksamhet att fatta beslut och eventuell bestraffning.

Om påföljden är avstängning kan det innebära förbud att delta i tävling eller uppvisning eller utöva uppdrag inom golfen eller delta i träning, spel på golfbana, på en anläggning som är ansluten till Svenska Golfförbundet. Avstängningstiden kan sträcka sig upp till två år och avstängning från tävling och uppvisning gäller i hela världen.

Banarbetare har alltid företräde på banan. Slå aldrig innan de är utom räckhåll och har gett klartecken med uppsträckt hand på att du kan slå. Ge ett likadant tecken tillbaka innan du slår.

Banpersonal – i skottlinjen

Några som löper stor risk för att råka ut för farliga incidenter är banpersonal. Golfbanan är deras arbetsplats och självklart ska de kunna utföra sitt arbete riskfritt. Samspelet mellan dig som golfspelare och banpersonalen bygger på att du får möjlighet att spela snabbt och säkert på en välskött golfbana samtidigt som banpersonalen får sådan arbetsmiljö så att deras arbete kan utföras på ett effektivt och säkert sätt.

Därför ska banpersonal alltid ha företräde – på golfbanan, driving range och eventuella träningsområden.

– I genomsnitt hanterar SGF:s Juridiska Nämnd åtta bestraffningsärenden per år. Tre av dessa handlar om farligt spel och i hälften av dem är just banpersonal involverad. Ett typexempel är spel in på green under pågående banskötsel utan att klartecken för spel har givits. I ett flertal av dessa ärenden har banpersonalen utsatts för direktträffar. En sådan förseelse bedöms vanligtvis som grov och leder till avstängning lägst tolv månader, säger Thomas.

Säker golf kräver ett bra samspel mellan alla som vistas på golfbanan, och det är inte bara schysst mot andra som vistas på anläggningen. Känner du dig själv trygg på området har du också bättre förutsättningar att själv spela bra. Det är väl ändå inte så dumt?

Så spelar du säkert!

  • Ropa alltid fore vid minsta risk att din golfboll träffar någon.
  • Se till att spelpartiet framför och andra personer är utom räckhåll innan du slår.
  • Håll avstånd i bollen; se till att ingen befinner sig i närheten för din sving.
  • Provsvinga inte i spelriktningen medan du väntar på fritt spelfält.
  • Provsvinga inte mot banarbetare medan du väntar.
  • Om du vill uppmärksamma banpersonal på att du vill slå, signalera med tydligt uppsträckt arm. Invänta likadant tecken till svar innan du slår.
  • Spela aldrig mot en green utan flaggstång.
  • Försäkra dig om att blinda landningsytor är fria, till exempel genom att skicka fram en forecaddie.
  • Vid genomsläpp, säkerställ att det andra sällskapet har koll på vad du gör.
  • Har du med dig hund på banan ska den vara kopplad för att inte riskera att den springer iväg och orsakar incidenter.

Vill du veta mer?

Vill du ha en fördjupning i ämnet så läs gärna skriften Säker golf i Sverige – rekommendationer, handläggning och regelverk.