Så gör du golfen vildare!

Vacker, inbjudande, till för alla och med betydande naturvärden. Golfbanan bidrar på många sätt till den viktiga biologiska mångfalden. Du kan också hjälpa till att göra Golfsverige vildare.

Text: Jenny Olsson
Foto: Ola Jennersten
Publicerad: 14 maj 2024

En av våra största utmaningar är den minskade biologiska mångfalden i världen. Alla de miljardtals unika levande organismerna som lever på jorden och samspelet mellan dem utgör en väsentlig del av våra liv. Ja, de är faktiskt en förutsättning för allt liv på jorden. Men de är ständigt hotade.

Föroreningar, skogsavverkning, utfiskning, klimatförändringar och minskade gröna ytor i städer och samhällen hotar djur- och växtlivet och rubbar känsliga ekosystem. Det beräknas att nära 50 procent av arterna som är knutna till odlingslandskapets biologiska mångfald är hotade idag. Här spelar golfbanorna en viktig roll!

Svenska golfbanor bidrar redan i dag till den biologiska mångfalden. Nu växlas arbetet upp för att öka artrikedomen.

Golfklubbar kan relativt enkelt förbättra livsvillkoren för djur och insekter. Varför inte bygga ett insektshotell intill banan?

Birdies och eagles i all ära. Levande fåglar är också eftertraktade besökare på en golfbana och trivs särskilt bra om de får egna fågelholkar att flytta in i.

Redan i dag bidrar Sveriges golfanläggningar till biologisk mångfald genom olika insatser som förbättrar livsvillkoren för djur och insekter, till exempel blomsterängar för pollinerande insekter, bihotell, öppna dammar och skogsbryn som blir viktiga hotspots för biologisk mångfald. Nu växlas det arbetet upp.

Nyligen lanserades Svenska Golfförbundet och Världsnaturfondens (WWF) samarbete ”Gör golfen vildare”. Syftet är att öka kunskapen och uppmuntra projekt runt om i landet för mer vild natur på golfbanorna, förklarar Annica Lundström är chef för golfförbundets klubb- & anläggningsutveckling.

Registrera klubbens kvadratmeter!

Golfklubbar över hela landet uppmuntras att ansluta sig till kampanjen Gör Sverige vildare. Läs mer om WWF:s arbete och registrera er vilda kvadratmeter.

Våra golfbanor består till stor del av naturmark med högruffar, ängar, skog, gamla träd, dammar och vattendrag. Alla dessa utgör värdefulla biotoper för växter och djur.

En riktig ”hot spot” för biologisk mångfald, såväl småkryp som får.

Om golfbanorna sköts på rätt sätt kan de spela en viktig roll i att gynna vilda växter, insekter och fåglar.

– Golfanläggningar är redan en mycket varierad plats. I dag gör 97 procent av landets golfklubbar insatser för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden. Det är enorma ytor vi talar om, en 18-hålsbana använder cirka 70 hektar och förutom spelytorna med klippt gräs finns dammar, diken, stenmurar, åkerholmar, äldre lövträd, brynmiljöer och oklippta ruffar. Om de sköts på rätt sätt kan de spela en viktig roll, säger Annica Lundström.

Mottagandet har varit mycket positivt. Det finns ett stort engagemang för natur och miljö och många medlemmar vill hjälpa till och pusha sina hemmaklubbar att göra ännu mer.

Svenska Golfförbundets kampanj Gör golfen vildare ska öka kunskapen och uppmuntra konkreta projekt för mer vild natur på golfbanorna.

Bin och humlor är viktiga pollinatörer som trivs på och runt golfbanor.

Förutom insektshotell bygger bin och humlor gärna bon i sand. Att skapa sanddyner på golfbanan är därför ett bra sätt att få insekter att trivas.

– Vi uppmanar alla golfklubbar över hela landet att ansluta sig till kampanjen Gör Sverige vildare och registrera sina vilda kvadratmeter på kampanjsidan. Både små och stora insatser gör skillnad för att gynna artrikedomen. Det finns också projektmedel för golfklubbarna att söka.

– Utöver de konkreta insatserna skapar detta många positiva mervärden, som ökat ideellt engagemang bland medlemmar och ett stärkt anseende för golfen i lokalsamhället. Tillsammans kan vi manifestera att vi bidrar till samhällsnyttan. Det skapar en enorm legitimitet och stolthet för svensk golf. Alla kan göra en insats! säger Annica Lundström.

Tips!

Läs mer om golfens hållbarhetsarbete.