Ett bekymmer på Varberg GK:s två banor var att det blev för blött. Förbättrad dränering ska lösa det problemet, och ge spelarna bättre bollrull.

Hur kan golfbanan bli ännu roligare för fler?

Vi golfare är egentligen inte så komplicerade – efter 18 hål vill vi känna att vi har haft kul, och att det har gått bra. Samtidigt kan sådant som skaver längs golfbanan bidra till en sämre spelupplevelse. Kanske var det en dålig rull på tvåans green eller en omöjlig bunker som störde? När Varbergs GK skulle se över sina banor var det just spelupplevelsen som stod i fokus. Hur skulle deras spelytor kunna bli ännu bättre, för ännu fler?

Text: Jenny Olsson
Publicerad: 3 januari 2023

Spelupplevelsen är central i spelet golf. Vad som kännetecknar en bra spelupplevelse är dock olika för olika spelare. För någon kan det innebära att vara omgiven av vacker natur. För en annan är det den sociala gemenskapen som gör att man njuter av spelet – eller att man bjudits på lagom mycket utmaning och bra bollrull på fairway.

Just spelytornas kvalitet och beskaffenhet var det som stod högst på prioriteringslistan för Varbergs Golfklubb när de i början av 2022 påbörjade Svenska Golfförbundets pilotprojekt Bättre spelupplevelse. Ett 20-tal golfklubbar antogs till det ettåriga utvecklingsprogrammet, som ger kunskap och verktyg för att utveckla banan och verksamheten. Målet är att göra golfen roligare för fler kategorier golfare.

» Vår vision är att vara en golfklubb där alla vill spela – och spela igen. «

– Vår vision är att vara en golfklubb där alla vill spela – och spela igen. Därför vill vi se till att så många spelare som möjligt får bästa möjliga golfupplevelse. Den visionen präglar alla delar i vårt arbete och har legat till grund för vår verksamhets- och handlingsplan. Det är ett viktigt arbete för att vi ska kunna behålla medlemmar, få nya medlemmar och locka gästspelare, säger klubbchefen Peter Bengtsson.

Med drygt 2 300 medlemmar i olika ålders- och handicapkategorier är detta ingen lätt uppgift. Alla golfare har som bekant sina preferenser.

Klubbens två 18-hålsbanor, Östra banan och Västra banan, är belägna på var sin sida om staden och har vitt skilda karaktär. Men det finns gemensamma delar som kan förbättras och som skulle gynna alla spelare. Till exempel spelytans kvalitet och slaglängdens betydelse i relation till hur golfbanan ser ut.

– Ett bekymmer är att banorna blir blöta, och förblir blöta för länge, när det regnar. Det skapar större problem ju högre handicap spelaren har. Västra banan är ganska lång så de som inte slår så långt behöver fairways som är fastare och torrare för att de ska orka fram och inte ha det för tufft. På vissa delar av banan är det så pass blött eller ojämnt att vi heller inte kan klippa den så att landningsytorna ska kunna passa fler. Där ställer helt enkelt topografin till det, säger Peter.

Peter Bengtsson, klubbchef på Varbergs GK, ser fram emot att se hur de åtgärder klubben nu gör kommer att bidra till en bättre spelupplevelse.

Anledningen till problemen är att dräneringen inte riktigt hänger med på grund av för mycket organiskt material (thatch) som ligger alldeles under gräsytan. Thatch håller kvar fukt och gör att skadesvampar som snömögel har större möjlighet att etableras. Med förbättrad dränering kommer golfbanorna att torka upp snabbare – och därigenom ge spelarna förutsättningar för bättre bollrull.

Efter ett uppstartsmöte tillsammans med Svenska Golfförbundets bankonsulent Stefan Nilsson, expert inom just mark, växtnäring och tillsatsmedel, har Peter, klubbens två banchefer Tord Svensson och Pierr Mermberger och deras förmän genomgått programmet under ledning av en processledare från styrelsen.

– Under banvandringarna vi gjorde hade vi även med ett antal referenspersoner ur olika spel- och ålderskategorier för att vi skulle kunna få in så många synpunkter som möjligt. Banan mättes och så ritades den genomsnittliga slaglängden för olika kategorier upp. Då kunde vi på i princip vartenda hål tydligt se att genomsnittsgolfaren från tee precis nådde fram till där fairway började. Det var definitivt en ögonöppnare för oss. Finns det då andra hinder längre fram på hålet, såsom tvärgående vatten, så hamnar en spelare som inte slår så långt hela tiden »fel«, förklarar Peter.

Att försöka bredda landningsytorna och tänka ett varv extra när det kommer till klippning av fairways har också lyfts fram som en viktig åtgärd för att tillgodose fler spelares behov.

Ytterligare ett bekymmer som identifierades var vissa felplacerade bunkrar, som visserligen inte utgjorde något hinder för duktiga spelare men väl för de med högre handicap. En svårskött kulle på Östra banan visade sig också vara extra motsträvig för en bra spelupplevelse.

– Det var en liten gräsbevuxen kulle mellan två hål som egentligen inte låg i spelfältet. Men slår man snett hamnar man gärna där, och vi har fått många klagomål om den. Problemet var att kullens beskaffenhet gjorde att den inte gick att klippa. Nu har vi i stället grävt om och format till den och gjort den klippbar, vilket gör att man nu snabbt kan hitta bollen och spela vidare, även om din boll råkat hamna där. Det var en sådan enkel sak som vi kunde åtgärda ganska direkt.

Under en banvandring upptäckte klubben att genomsnittsgolfaren ofta precis nådde fram till fairway från tee. Fanns det dessutom ett vattenhinder hamnade spelare som inte slog så långt ofta fel.

I och med att pilotprojektet nyligen avslutats och det är först i år som klubben påbörjar de stora insatserna, är det än så länge för tidigt att se några slutresultat. Banutvecklingsprogrammet är ett långsiktigt förändringsarbete. Det ska också ställas mot den masterplan som finns för Varbergs båda banor.

Men åtgärdslistan är klar och teamet har prioriterat vilken påverkan varje insats har på spelet, liksom i vilken ordning förbättringarna ska genomföras. Banchefen Pierr ser fram emot att sätta i gång så snart tjälen går ur marken.

» Saker sker inte över en natt. Men i höst när vi utvärderar hoppas jag att vi ska börja se att banorna är torrare och att spelytan är fastare. «

– Projektet har varit bra för att alla i klubben får en bättre förståelse, och det tydliggjorde vilka spelytor vi ska fokusera på. Men framför allt har vi lärt oss hur olika spelare upplever banan och hur vi måste jobba med det. I år kommer vi att fokusera mycket på olika landningsområden på fairway och försöka få till torrare spelytor. Det viktigaste för oss är avvattningen och därmed förenlig dressning och luftning, säger han.

Även klubbchefen Peter är spänd på säsongen.

– Saker sker inte över en natt, men i höst när vi utvärderar arbetet hoppas jag att vi ska börja se att banorna är torrare och att spelytan är fastare. Det ska bli spännande att se om vi kan komma till rätta med thatchen som gör banan mjuk och fuktig. Med de åtgärder vi ska göra hoppas vi på klar förbättring så att spelarna får en ännu bättre spelupplevelse, säger Peter.

Varbergs Golfklubb

Bildades: 1950

Medlemmar: 2 300

Banor: Två 18-hålsbanor på varsin sida Varberg. Östra banan, bandesign Nils Sköld, öppnade 1976. Västra banan, bandesign Tommy Nordström, öppnade 1992.

Bättre spelupplevelse

Några av Varbergs GK:s förbättringsåtgärder för en bättre spelupplevelse:

  • Breddning av landningsytorna
  • Uppdaterade skötselplaner
  • Förändrad klippning av fairways
  • Flytt/Ombyggnation av vissa bunkrar
  • Omformning av en tidigare oklippbar gräskulle