Svårt att hitta träningsmotivationen på gymmet? Gå ut och spela golf! En golfrunda i veckan räcker för att nå upp till rekommendationerna kring fysisk aktivitet.

Lev längre genom golfen

Att golf är kul vet vi, det är ju därför vi spelar. Men den där 18-hålsrundan med kompisarna är inte bara bra för ditt sociala liv – golfens många positiva effekter på hälsan är ett gott stöd för att du ska spela ofta och mycket. Golfa! har träffat Elin Ekblom Bak, docent i idrottsvetenskap, och lärt oss mer om hur golfspel kan förlänga livet.

Text: Jenny Olsson
Illustration: Anna Pers Bräcke
Publicerad: 28 februari 2023

Vi svenskar hör till de länder i Europa där befolkningen tränar mest. Det visar den senaste Eurobarometern, en regelbunden intervjuundersökning med drygt 28 000 EU-medborgare. Men samtidigt tillbringar vi också mest tid stillasittande, i snitt nio till tio timmar per dag. Yngre personer sitter stilla i högre utsträckning än äldre, och män sitter mer än kvinnor.

Det är inte bra. Faktiskt riktigt illa. Det utbredda stillasittandet och bristen på vardagsmotion ökar risken för ohälsa – oavsett om man i övrigt lever ett aktivt liv. Fysisk inaktivitet har till och med visat sig vara den verkliga hälsofaran snarare än övervikt och fetma. Det riskerar också att förkorta våra liv.

Människan är gjord för att vara ute och hålla i gång under en längre tid. Det finns en riktigt bra lösning på det: golf.

Regelbundet golfspelande kan leda till:

 • att spelaren når upp till de nationella riktlinjerna för fysisk aktivitet
 • bättre balans för personer 65+
 • viktminskning hos överviktiga
 • miljarder i minskade sjukvårdskostnader

Stora hälsobefrämjande effekter

En forskningsöversikt från Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) bekräftar att golf har flera positiva effekter för hälsan. I rapporten framgår att en golfspelare under en genomsnittlig golfrunda över 18 hål rör sig mellan 11 000 och 16 500 steg och 6–12 kilometers förflyttning, vilket får ses som en ansenlig mängd i relation till vad många i samhället i stort får ihop under sin dag.

Den som har lett studien är Elin Ekblom Bak, docent i idrottsvetenskap på GIH med inriktning folkhälsa och fysisk aktivitet.

» Den goda nyheten är att för många som i övrigt är inaktiva, kan det räcka med en golfrunda i veckan för att nå upp till rekommendationerna kring fysisk aktivitet

– Den direkta effekten av golfutövande är att när man slår ut på första tee så har man i genomsnitt någonstans mellan två och en halv till fyra timmars promenad framför sig. Det är ganska unikt. Få människor rör sig så mycket på en dag.

Ett stort problem i dagens samhälle är att vi byggt bort naturlig fysisk aktivitet. Med all rörelsefattig miljö, bilåkande, stillasittande framför skärmar och för skolbarn allt färre gymnastiklektioner, är det många som inte får till den viktiga vardagsmotionen.

– Den goda nyheten är att för många som i övrigt är inaktiva, kan det räcka med en golfrunda i veckan för att nå upp till rekommendationerna kring fysisk aktivitet, säger Elin.

Spela med hjärtat! Golf kan främja hälsan på flera sätt, bland annat genom ökad energiomsättning, sänkt blodtryck, bättre upplevt mående och på längre sikt minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Balans, hjärta och rehabilitering

Golf räknas som lågintensiv till måttligt intensiv fysisk aktivitet, vilket innebär att det upplevs lätt till något ansträngande. Denna aktivitet kan främja hälsan på flera sätt, bland annat genom ökad energiomsättning, sänkt blodtryck, bättre upplevt mående och på längre sikt minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Särskilt vissa grupper av utövare har stor nytta av ett regelbundet golfspelande. Det kan vara de som lider av hälsoproblem såsom ledbesvär, högt blodtryck, vuxendiabetes, hjärt-kärlsjukdomar och övervikt. Energiomsättningen ökar om banan är lång, kuperad och du bär din bag.

» Grejen med golf är också att man ägnar sig åt mycket fysisk aktivitet utan att man tänker på det. Få ser golf som träning, man är ju där för att spela golf och få bollen i hål

Just detta är ju också en av golfens stora fördelar, att alla oavsett fysiska förutsättningar och ålder kan ägna sig åt sporten tack vare handicapsystemet.

Även muskelstyrka i ben, armar och bål, samt balans och koordinationsförmåga tränas. Detta är inte minst viktigt för äldre personer, som ofta råkar ut för fallskador med långvarig vård och rehabilitering som följd.

Redan med två golfrundor per vecka uppnår den som är 65 år eller äldre rekommendationerna för balans och koordination.

– Grejen med golf är också att man ägnar sig åt mycket fysisk aktivitet utan att man tänker på det. Få ser golf som träning, man är ju där för att spela golf och få bollen i hål. Så golf kan absolut vara en bra fysisk aktivitet för den som är svårmotiverad, säger Elin.

Under det att du spelar utsöndrar kroppen »lyckohormonet« endorfin och gör sig samtidigt av med stresshormonerna adrenalin och noradrenalin. Man ska heller inte glömma bort viktiga aspekter som att du vistas ute i naturen och får ett socialt umgänge som främjar det psykiska välbefinnandet. Golf hjälper till att bryta ensamhet och vad kan väl vara bättre än att må bra tillsammans med andra?

Golfens positiva hälsoeffekter

Golf räknas som lågintensiv till måttligt intensiv fysisk aktivitet. Med det menas aktivitet där hjärtat arbetar på ca 30–70 procent % av maxpuls. Andra låg- och måttligt intensiva aktivitetsformer är till exempel simning, pardans, promenader, eller att utföra trädgårdsarbete.

Generellt bidrar lågintensiv träning till att utveckla musklernas uthållighet och fettförbränning. Men de positiva hälsoeffekterna är många:

 • Minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar
 • Effektiv fettförbränning
 • Förbättrad kondition
 • Stärker muskler i ben och bål
 • Stärker skelett och leder
 • Förbättrad koncentrationsförmåga
 • Förbättrad balans och koordinationsförmåga
 • Bra för humöret
 • Positiva psykosociala effekter tack vare ökat umgänge och sociala kontakter