Här blir banan ett utomhusklassrum

Genom att bjuda in skolklasser till sin golfbana kan Björkhagens Golfklubb berätta mer om Allemansrätten och väcka barnens golfintresse. »Golfbanan som uteklassrum« är ett koncept som gagnar många; klubbarna, skolan och framför allt barnen som lär sig mer när de rör sig ute i naturen.

Text: Marit Engstedt
Foto: Johan Strindberg
Publicerad: 24 oktober 2023

Björkhagens Golfklubb ligger mitt i Nackareservatet, ett lummigt och grönt naturreservat med vattendrag och åar, strax sydost om Stockholms innerstad.

Banan består av en 9-hålsslinga, där hålen varieras med olika tee-placeringar. Gångstigarna mellan hålen delar golfspelarna med joggare, cyklister, barnvagnsförare och hundägare.

– Vi ligger i ett naturreservat och vi måste ju förhålla oss till det. Vi har en vision om att vara navet i området och erbjuda service även till »icke-golfare«, för alla som passerar vår korsplan vid restaurangen och rangen. Till exempel händer det att vi upplåter vårt klubbhus till orienteringsklubbar och andra föreningar i området, säger Karin Sääf Göransson som är vice ordförande i Björkhagens Golfklubb.

Karin Sääf Göransson är vice ordförande i Björkhagens Golfklubb

Thomas Björn är projektledare för dagen, på uppdrag av Svenska Golfförbundet och STERF.

Just idag är det ovanligt stor aktivitet runt klubbhuset. Det vimlar av femteklassare från Bäckahagens skola i Bandhagen. De har åkt buss och sen gått 15 minuter för att ta sig hit till klubbens öppna fält.

På en ängsplätt har klubben klippt upp en »äventyrsbana« i det höga gräset och i ena änden av varje hål finns en flagga i en hålkopp med diameter som ger plats för både bandybollar och fotbollar. Tittar vi närmare ser vi små klätterstegar som grodor och andra insekter kan ta sig uppför, om de råkat trilla i.

– Vi har en utpräglad miljöprofil eftersom vi ligger i ett reservat, så vi använder inga gifter och värnar om djuren. Vi bygger holkar till fladdermöss, ugglor och småfåglar och har många insektshotell, berättar Karin.

Noa är en av femteklassarna som är här och provar äventyrsgolfen för första gången. »Det är svårt att slå genom det tjocka gräset« säger han innan han får till en sving som skickar den lätta bandybollen rätt mot flaggan.

Lammin Jallow är en av de medföljande lärarna från Bäckahagens skola. Han berättar att det är tredje året som skolans femteklassare besöker golfklubben och syftet med dagen är att få möjlighet att vistas utomhus och skapa gemenskap och sammanhållning i klasserna.

Klubben är en medlemsägd idrottsförening med två helårsanställda. Mycket på klubben sker således med hjälp av ideellt arbete.

Den här tisdagen är flera av dessa frivilliga även här för att hjälpa till och instruera skolklassen så att de svingar rätt och säkert med sina klubbor.

– Det är viktigt för oss att vara en del av närsamhället och att ta emot elever är en del av detta. Jag inbillar mig också att det blir lite mindre skadegörelse om ungdomar vet vilka vi är. Att vi är schyssta typer, resonerar Karin.

– Vi gör samarbetsövningar vilket öppnar upp för att elever samarbeta med andra, som de vanligtvis inte brukar vara med. Eleverna lär känna varandra och blir mycket tryggare i gruppen. Man vinner på det i längden – att få sammansvetsade team in i klassrummen.

Förutom golf och grupprocesser får Bäckahagens elever även göra »tygtryck«. Barnen letaruppblad från olika växter och träd, dessa blad läggs på en stubbe, över det ett bomullstyg och sedan bankas växtsaften från bladet fram med en hammare till ett vackert grönt bladmönster på tyget

Vi gör samarbetsövningar vilket öppnar upp för att elever samarbeta med andra, som de vanligtvis inte brukar vara med. Eleverna lär känna varandra och blir mycket tryggare i gruppen. Man vinner på det i längden – att få sammansvetsade team in i klassrummen, säger Lammin Jallow.

De flesta skolor som deltagit i arrangemanget har passat på att lära ut Allemansrätten till eleverna  och dessutom ha »klassrum« på golfbanan – med matematik, biologi, engelska eller hemkunskap.

Dagen arrangeras av Svenska Golfförbundet, Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF) och Stockholms stad. Genom att bjuda in klasser till golfklubbar kan man berätta om Allemansrätten och visa att golfklubbarnas ytor inte bara är till för spelet och dess medlemmar. En golfbana kan bestå av 60 hektar mark men spelet sker bara på hälften av ytan. Resten är skog, skogsbryn och ängar, där andra har full tillåtelse att vara.

»Genom att komma ut till en golfklubb får barnen kontakt med friluftsliv, skog och mark och samtidigt få chansen att lära känna idrotten golf och kanske till och med börja spela

Startskottet för »Golfbanan som utomhusklassrum« skedde på Motala Golfklubb redan 2018. I undervisning i utemiljö fick barnen bland annat studera växt- och djurliv samt testa golf på rangen. Uppföljande studie visade att barnen lärde sig mer, samarbetade bättre och var gladare.

– Genom att barnen får röra på sig ökar det inlärningen, framför allt för de som kanske har svårt att sitta still i en skolbänk. Genom att komma ut till en golfklubb får barnen kontakt med friluftsliv, skog och mark och samtidigt få chansen att lära känna idrotten golf och kanske till och med börja spela, säger Thomas Björn projektledare för dagen, på uppdrag av Svenska Golfförbundet och STERF.

Bonnie är en av eleverna som sedan får testa att slå iväg bollarna. Det går först lite knackigt men när hon fått mer instruktion av Johnny ser svingarna verkligen naturliga ut.

Det är just barnens glädje som är ett tungt vägande skäl för Björkhagens Golfklubb att vara med på initiativet.

Tillbaka på Björkhagens golfrange har en grupp femteklassare just plockat varsin hink med bollar ute på rangefältet. Vid tee-mattorna får de samlas i grupp för att få en första instruktion av Johnny Hansson, medlem på klubben och golfspelare sedan länge. Han berättar stringent och tydligt hur man ska hålla klubban, sikta och svinga och hur man ska röra sig runt mattorna. Han knackar i träplankorna med sin järn 7:a och varnar för hur den skulle kännas att få i huvudet.

Bonnie är en av eleverna som sedan får testa att slå iväg bollarna. Det går först lite knackigt men när hon fått mer instruktion av Johnny ser svingarna verkligen naturliga ut. Hon får iväg en och annan boll i fin båge över fältet och man ser hur det glittrar till i ögonen – »där satt den!«.

Från en annan matta hörs en entusiastisk pojke ropa »Jag älskar det här – jag vill komma tillbaka!«. Och det är just barnens glädje som är ett tungt vägande skäl för Björkhagens Golfklubb att vara med på initiativet.

– Vi kan få in fler juniorer till vår verksamhet. Av de som besökte oss i våras var det några som sedan var med på sommarlägret och även tog med sig sina föräldrar. Varje år är det någon som nappar, säger Karin Sääf Göransson.