Träningen i fokus

Finns det ett recept för framgång? Javisst, om ingredienserna är de rätta. Chalmers Golfklubb verkar ha hittat rätt formel. Med fokus på idrott har de inte bara fått stor uppskattning av medlemmarna utan också lyckats skapa en sympatisk atmosfär.

Text: Jenny Olsson
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Publicerad: 4 augusti 2022

Tänk dig en bikupa. En surrig men välorganiserad tillvaro som sommartid vibrerar av aktivitet när tusentals individer kommer och går, bara för att återvända kort därefter med ny energi.

På samma sätt skulle man faktiskt kunna beskriva Chalmers Golfklubb. Belägen i ett naturskönt område en kvart utanför centrala Göteborg är detta en klubb med 1 660 medlemmar. Flitiga sådana, som spelar, tränar, umgås, tävlar och håller i gång klubblivet.

En stor anledning till det höga trycket är Koncept Avancez, kring vilket golfklubben har byggt sin verksamhet.

– Vi är en familjeklubb där alla får möjlighet att nå sin fulla potential. Koncept Avancez är den största delen i vår tränarverksamhet, där vi erbjuder träning för alla åldrar och som inkluderar spel på banan. Att få med spelstrategi och situationer som kan uppstå för golfaren är en stor framgångsfaktor; det går inte att öva på ute på rangen. Det skapar större förståelse och bidrar till ett ökat tålamod med ens egen utveckling som spelare, säger klubbchefen Carita Moretto.

Koncept Avancez lanserades för tolv år sedan och är framtaget av klubbens huvudtränare Martin Lysholm och Thomas Eineving med stöttning från andra berörda. Kursen genomförs mellan februari och oktober med träning och spellektioner varje vecka. Och den blir snabbt fulltecknad, berättar Carita.

– Konceptträningen är mycket uppskattad. Vi får ofta som feedback att den utvecklat deltagarnas golf och väckt viljan att träna mer. Inte minst bidrar den till den sociala aspekten, att medlemmarna känner tillhörighet, och det i sin tur ökar klubbkänslan. Det märks tydligt att de som går kursen stannar kvar längre som medlemmar än de som inte går i träningsverksamhet. Som orsak vid utträde får jag ofta höra att det inte är roligt längre, att golfaren inte utvecklas som önskat, står still på handicap eller inte känner sig motiverad.

Carita Moretto är klubbchef på Chalmers Golfklubb. 

Carita är den som styr verksamheten. För henne har öppenhet, tillgänglighet, dialog och engagemang varit viktiga mjuka värden att arbeta med. Av den anledningen har tränarna sitt kontor placerat så att medlemmarna passerar dem på ett naturligt sätt.

– Deras dörr brukar stå öppen och det uppstår dagligen samtal mellan tränare och medlemmar. Det bidrar till klubbkänslan. Att man blir sedd och känner tillhörighet tror jag är särskilt viktigt i dagens samhälle där allt är så stressat.

Varje månad skickas digitala nyhetsbrev ut och personalen försöker regelbundet lägga ut på sociala medier. Hemsidan är ytterligare en viktig kanal.

– Även om vi har en tät kommunikation så upplever jag att vi kan bli bättre. Lägger man mer tid på sina sociala medier, hemsida och utskick ger det en större kickback än man tror. I dag riskerar det att bli mer av ett moment som man skyndar på för att »få det gjort«.

 

»Golfaren kräver så mycket mer än tidigare. Samtidigt är få villiga att betala för vad det kostar«

 

För att Chalmers ska vara en relevant golfklubb i framtiden har Carita med stöd från styrelsen sjösatt en rad projekt. Deras satsning på idrott är dessutom uppsatt som ett av tre fokusområden, utöver klubbkänsla, marknad och affärsutveckling. Sedan 2021 driver klubben restaurangen i egen regi. En utmaning, men en viktig pusselbit som bidrar till helheten.

Det finns även andra utmaningar som inte bara de utan hela Golfsverige måste arbeta vidare med, såsom tillgänglighet och speltempo. Eftersom Chalmers första prioritet är medlemmarna påverkar detta möjligheten för gäster att spela banan. Pandemin gjorde just denna punkt väldigt central och viktig.

– Jag ser också en utmaning i att golfaren i dag kräver så mycket mer än tidigare. Det ska vara bättre service, högre tillgänglighet och kvalitet på banan, bättre övningsområden, utökade öppettider och så vidare. Samtidigt är väldigt få villiga att betala för vad det kostar, betonar Carita.

En knäckfråga som många klubbar brottas med är återväxten. Att rekrytera och behålla yngre målgrupper kräver uthållighet. För att öka dessas intresse ser Chalmers kontinuerligt över sin verksamhet för att se vad de kan förändra. Det långsiktiga målet är att ta SM-guld för både pojkar och flickor 2030.

– För några år sedan tog vi fram en närspelsbok med roliga övningar och utmaningar. När man lyckats med en del får man ett plastarmband med ett budskap på och där ser vi att ungdomarna utmanar varandra och tävlar om vem som har flest band. Men även att mor- och farföräldrar utmanar sina barnbarn.

Med Mattias Lundgren som ny banchef, som påbörjat utvecklingsarbetet för att höja finish och spelupplevelse, känner Carita tillförsikt inför framtiden.

– Vår vision är att klubben ska vara en upplevelse att längta tillbaka till. Om fem–tio år tror jag att vi är en ledande familjeklubb i Göteborgsområdet med hög trivsel och stark klubbkänsla, där vi utvecklat vår bana med bland annat nya spännande greenområden.

 

Chalmers Golfklubb

En familjeklubb i bohuslänsk miljö belägen mellan Göteborg och Landvetter flygplats.

Klubben bildades 1980 och var fram till 1987 en golfförening för teknologer från Chalmers Tekniska Högskola.

De första nio hålen var spelklara 1989 och två år senare invigdes 18-hålsbanan och klubbhuset.