När går golfen före allemansrätten?

Allemansrätten ger allmänheten rätt till naturen. Men hur stor rätt utlovar allemansrätten? Och när trumfar golfspelet? Golfa! dök in i den snåriga allemansrättsdjungeln för att reda ut vad som gäller.

Foto: André De Loisted
Publicerad: 19 oktober 2023

Att golf är en vacker sport hör tätt ihop med att det öppna svenska landskapet utgör arenan. En golfbana med en yta på 70 hektar består av så mycket som 40 hektar naturområden, vilket säkrar den naturupplevelse du som golfspelare blivit utlovad enligt golfens stadgar. Dessutom ligger många av Golfsveriges banor inom naturreservat.

 

Det är med andra ord viktigt för golfen att vara en del av friluftslivet – värna om den svenska allemansrätten, mångfald och schysst skötsel.

 

»Det är den viktigaste överlevnadsfrågan. Att kunna fortsätta smälta in i naturen och accepteras, och hitta bra samspel med omgivningen. Både nu och framöver«, säger Bo Bengtsson, biträdande generalsekreterare på Svenska Golfförbundet.

Så hur värnar du då om allemansrätten? Naturvårdsverket skriver själva på sin hemsida att det finns en stor osäkerhet om vad som egentligen gäller. I huvudsak är allemansrättens ledord – »inte störa eller förstöra« – applicerbara även på en golfbana. Men enligt myndigheten går det inte att hävda att allemansrätten gäller fullt ut på en golfbana.

 

För det första görs undantag på ytor med gräs som är sått eller klippt, och därmed räknas som planteringar som kan ta skada.  Och för det andra gäller att golfbanan är tillgänglig för passage och vistelse såvida inte spel eller underhåll pågår. Det är alltså inte alltid fritt fram att ta en hundpromenad över fairway eller leta svamp vid ruffkanten som allmänhet.

 

Allemansrätt på golfbanan

Allmänheten får:

  • Passera över en golfbana förutsatt att inte spel eller underhåll pågår.
  • Åka skidor på vintern på golfbanan när det är tillräckligt med snö. Tänk också på att respektera golfbanornas avgränsningar.

Allmänheten får inte:

  • Beträda green eller tee (de mest kortklippta områdena närmast hål och vid utslagsplatsen), varken på sommaren eller vintern. Dessa räknas som planteringar.

Läs mer om några tänkbara scenarion en golfspelare kan ställas inför här!

Det handlar om att avgöra om det pågår spel eller inte och i vilken omfattning just för tidpunkten. En ständig balansakt, menar Nils Hallberg som är miljörättsjurist på Naturvårdsverket.

 

» Om man utgår från grundtanken att när spel pågår i en sådan intensitet att det är fullt på banan, då får hela golfanläggningen anses som anspråkstagen fullt ut. Då kanske det inte alls passar som allmänhet att gena över den för att ta bussen till stan eller vad det nu är, utan man får hålla sig undan. «

Allemansrätt – vad säger lagen?

Allmänhetens rätt till naturen har sedan 1994 stått i regeringsformen.  Det är den begränsade rätt var och en har att använda annans fastighet – mark och vatten – främst genom att färdas över den, åtminstone till fots, och under en kortare tid uppehålla sig där. Denna rätt gäller även om inte ägaren eller den som annars bestämmer över fastigheten har samtyckt till att marken används på sådant sätt.

Var gränsen går för allemansrättens utövning och hur stora rättigheter markägaren har för att skydda sin fastighet är dock – precis som de rent juridiska bedömningarna – inte glasklara.

Läs mer här!

Allemansrättens dag – 20 september

Allemansrättens dag instiftades 2022 av Svenskt Friluftsliv och Generation PEP för att öka kunskapen om allemansrätten så fler ger sig ut i naturen för att njuta och att röra på sig. Kampanjen drivs tillsammans med flera organisationer som värnar om naturen, däribland Svenska Golfförbundet som bland annat är med och driver konceptet Golfbanan som utomhusklassrum. Golfen engagerar sig också i Allemansrättens Dag för att stärka golfklubbarnas satsning på biologisk mångfald och visa upp att golfbanan är en plats för njuta för fler än »bara« golfare, bland andra fågelskådare, vandrare, svamp- och bärplockare och skidåkare.