Sommarens regn ställde till det på många av Sveriges golfbanor. Timrå Golfklubb (bilden) var en av dem vars banor översvämmades.

När regnet sätter golfen ur spel

Som golfare lär du dig att undvika vattenhinder. Den här sommaren har det varit extra svårt, på vissa ställen rent ut sagt omöjligt. Allt regnande har slagit hårt mot våra svenska golfbanor med översvämningar och blöta banor som resultat. Läckö Golfklubb är en av de som drabbats och tvingat de att ha banan mer stängd för spel än öppen.

Text: Jenny Olsson
Foto: Marcus Sjögren
Publicerad: 26 september 2023

Banstatus: Stängt på grund av vatten på banan.

Sommaren 2023 kommer att gå till historien som den då nederbörden aldrig slutade falla. Det kraftiga regnandet och återkommande oväder har påverkat golfbanor över nästan hela Sverige. På sina håll även tvingat klubbar att hålla sina banor stängda då vattnet inte hunnit sjunka undan innan nästa störtskur fyllt på. Många klubbar har under sommaren tvingats införa tillfälliga spelförbud.

På Läckö Golfklubb utanför Lidköping har situationen varit särskilt bekymmersam. Här arbetar sedan fem år Pär Fahlén som banchef. Aldrig tidigare har nederbörden varit så exceptionell som i år, konstaterar han.

– Sommaren började med extrem torka fram till efter midsommaren. Sedan vände det om helt och hållet. Det har inte varit många soltimmar hos oss direkt. Det är i synnerhet allt regn under augusti månad som vi lider av. Räknar man samman allt så har vi nog haft stängt två och en halv av fyra veckor så det är ju merparten av månaden.

Läckö Golfklubbs klubbhus en solig sommardag. Så här blå var dock inte himmeln i sensomras, då de fick införa spelförbud i perioder när det kom tre-fyra gånger mer nederbörd än vanligt.

Det stora problemet är att en grävd kanal som går strax utanför banan och som samlar upp väldigt mycket vatten från en styr yta, inte klarar av att svälja allting utan orsakat översvämningar på flera hål.

– Vattnet har ingenstans att ta vägen, så de delar av banan som ligger lågt svämmar alltid över när det regnar mycket. Problemet i år är att vi inte har fått någon paus. När vattennivån äntligen börjat sjunka efter en eller två dagar har det kommit 40 millimeter regn till. Det har hänt fyra gånger under månaden så vi har varit tvungna att införa spelförbud.

» Mycket regn är ett återkommande problem som vi trodde att vi hade åtgärdat tidigare år, och det har vi nog också. Men i år har kommit tre–fyra gånger mer regn än normalt och det har ju folk även märkt i sina egna trädgårdar. Det är klart de är sugna på att komma ut och spela golf men när vi förklarar hur det ser ut så fattar de läget.

Det har såklart varit kännbart för klubben, både för medlemmar som inte kunnat utnyttja sin bana och för anläggningen som gått miste om stora intäkter från greenfee och restaurang.

Dessvärre tillåter inte Läckös banlayout några tillfälliga lösningar, annars hade de kunnat öppna i alla fall nio eller tolv hål som inte stått under vatten. De har även ett bra samarbete med fem närliggande golfklubbar – Skaraborgaren – där medlemmar kan spela för en hundralapp plus 1 000 kronor i medlemsavgift. Men Läckö är ju inte den enda banan i trakten som drabbats av regnet, konstaterar Pär.

– Medlemmarna är ändå förstående. Mycket regn är ett återkommande problem som vi trodde att vi hade åtgärdat tidigare år, och det har vi nog också. Men i år har kommit tre–fyra gånger mer regn än normalt och det har ju folk även märkt i sina egna trädgårdar. Det är klart de är sugna på att komma ut och spela golf men när vi förklarar hur det ser ut så fattar de läget.

Är det en damm? Nej, det är ett översvämmat hål på Läckö GK

En av Timrå Golfklubbs fairways som drabbades hårt av regnet i somras.

Störtskurar förstör spelytorna

Peter Edman är en av SGF:s bankonsultenter och ansvarig för delar av västra Sverige. Han har haft mycket kontakt och dialog med klubbar som drabbats hårt av allt regn.

– Regnet har ställt till mycket trassel för väldigt många klubbar. Särskilt i västra Sverige, från västra Götaland upp till Värmland, Dalarna, Västmanland och Örebrotrakten. Det som varit den främsta orsaken till att banor fått stänga är att det generellt regnat mycket under lång tid som sedan »toppats« med rejäla störtskurar på upp emot 80 millimeter när marken redan är mättad. Då blir det översvämningar och stillastående vatten som i värsta fall kan ta någon vecka innan det sjunkit undan från spelytorna. Topografi och markförhållanden spelar stor roll för hur länge vattnet stannar på gräsytan, säger han.

» Vi har en förhoppning att kunna hitta på lite roliga saker för medlemmar och gäster under hösten med tävlingar och sådant. Så nu hoppas vi bara på en torr och fin höst så att vi kan hämta en del.

Som tur är har få golfklubbar drabbats av några allvarligare skador, liknande de som Gävle GK fick för ett par år sedan då cirka 150 millimeter regn på kort tid sköljde bort både bunkrar och vägar.

Klubbar har också varit snabba med att införa golfbilsförbud eftersom det medför körskador. Att inte kunna ta fordon ut på en golfbana innebär dessvärre samtidigt att banpersonal hindras från att utföra sitt arbete.

– Man kan helt enkelt inte komma ut och klippa när ytan inte håller för att vare sig gå eller köra på. Det blir slitage av både däck och skor när marken är för mjuk och vattensjuk.

Tänk på det här när du spelar på regnsjuka banor!

  • Ha mycket respekt för banpersonalens arbete och för spelytorna.
  • Låt det sunda förnuftet råda och gå inte där marken är blöt/mjuk/lerig.
  • Respektera de avspärrningar som gjorts.
  • Var extra noga med att lägga tillbaka torvor och laga nedslagsmärken.
  • Använd inte golfbil på banan.
  • Håll koll på lokala regler.

Peter Edman upplever ändå att spelförbud på grund av vädret har mötts med jämnmod av medlemmar ute på drabbade golfklubbar.

– Många förstår att det inte går att hålla en bana i skick under dessa förhållanden. Med så mycket regn som kommit har man förståelse för att banan inte är tipptopp, men naturligtvis tycker golfare att det är tråkigt. Och även om banan är öppen så är det inte lika attraktivt att spela om det spöregnar.

För Pär Fahlén och hans team på Läckö GK är förhoppningarna inför hösten stora.

– Vi får vänta ut att ytorna torkar, lufta dem och försöka få vattnet att försvinna så att vi kan köra maskiner på dem. Sedan får vi riva lite i de partier som dött och fylla på med nya gräsfrön. Vi har en förhoppning att kunna hitta på lite roliga saker för medlemmar och gäster under hösten med tävlingar och sådant. Så nu hoppas vi bara på en torr och fin höst så att vi kan hämta en del.