Regelboken är densamma för hela världen, och vi har en svensk som är med och utformar innehållet i den. Det tar fyra år att ta fram nya regler, och i år kom den senaste uppdateringen.

Så blir nya golfregler till

Birgitta Ljung är medlem i den anrika klubben R&A i St Andrews i Skottland och ingår i flera kommittéer som styr golfens regelverk. Golfa! fick en pratstund med henne efter ett år på nya jobbet – om hur nya regler uppstår och om inte regelboken är full snart?

Text: Marit Engstedt
Publicerad: 31 maj 2023

De första reglerna skrevs ner 1744 efter grundprincipen att göra golfen så rättvis som möjligt. Sedan dess har det skett en ständig modernisering av reglerna för att förenkla för spelaren och hjälpa denne att hålla ett bättre speltempo.

R&A är den organisation som styr över golfens alla regler, tillsammans med det Amerikanska Golfförbundet, USGA. Detta gör att reglerna är världsomspännande.  Svenska Birgitta Ljung är medlem i den anrika skotska klubben The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews (R&A) och engagerad i flera komittéer som styr regelverken.

– Regelboken är densamma i hela världen och det är ganska fascinerande tycker jag. Oavsett om man kommer till Kina eller till Sydamerika så ställer man sig på första tee och slipper diskutera vilka regler man ska spela efter – alla vet, säger Birgitta.

Svenska Birgitta Ljung är medlem i den anrika skotska klubben The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews (R&A) och engagerad i flera kommittéer som styr regelverken. Foto: Privat

2019 skedde ganska stora förändringar, berätta!

– Ja, då gjordes en stor modernisering av regelverket, just för att förenkla golfreglerna för att få till lite snabbare spel. Till exempel att man inte behöver ta upp flaggstången när man puttar och att man spelar så kallad ”ready golf”, att man inte alltid väntar in exakt spelordning, utan den spelare som är redo slår sitt slag.

– Efter 2019 fortsätter det med uppdateringar vart fjärde år, men med mindre och färre förändringar. Så nu kom en ny uppdatering inför 2023.

Men man kan uppleva att det kommer nya regler varje år?

– Under de fyra åren, mellan revisionerna, kommer det normalt inga nya regler utan det är ibland vissa klargörande av existerande regler eller någon ny lokal regel som tävlingsledningar eventuellt kan inrätta.

Hur uppkommer nya regler?

– Det kan uppstå frågor och situationer ute på stora världstävlingar eller så får golfförbunden eller R&A in många frågor kring en viss regel. Då inser man att ”aha, den här regeln måste förtydligas”.

– På Svenska Golfförbundet har vi Claes Grönberg som samlar in frågor och rapporterar till den svenska regelkommittén, som kan fatta beslut eller ibland föra vidare frågan till R&A.

Hur snabbt går det att förändra reglerna?

– Inför en regelrevision, där alla de fyra regelområdena revideras vart fjärde år, så sker mycket diskussioner i olika kommittéer. Därefter beslutar man om en regelförändring. Processen är lång och noggrann. Claes Grönberg var på en konferens nu i februari 2023 och diskuterade vilka förändringar som kan vara aktuella till nästa regelbok, 2027.

Hur ser Svenska Golfförbundet till att nya regler implementeras i Sverige?

– Först ska en grupp inom Golfförbundet översätta hela regelboken. Det är ett stort jobb som börjar ett år innan de införs. Regler för golfspel 2023 är på totalt 250 sidor.

–Sedan börjar man informera och utbilda förbundsdomarna och distriktsdomarna. Det går även ut olika nyhetsbrev från golfförbundet, till distrikt, klubbar och golfare, med information om nyheterna och användbara presentationer.

Fyra olika regelområden

  • Grundläggande golfregler – de regler som vi använder när vi spelar spelet och tävlar.
  • Amatörregler – där det stipuleras vad som krävs för att vara amatörspelare och vad som kan göra att man förlorar amatörstatus, till exempel att delta i vadhållning.
  • Utrustningsregler – reglerar vilka klubbor och bollar som är godkända.
  • Handicapregler – som reglerar detaljerna i det världsomspännande handicapsystemet. Det vill säga att din handicap är genomsnittet av de åtta bästa av dina senaste 20 ronderna. Det utgör kärnan i handicapreglerna.

Finns det andra sätt att ta till sig reglerna på?

– R&A har en regel-app som innehåller hela regelboken på svenska, där saker och ting är sökbara. Där finns också en quiz och pedagogiska regelfilmer. Det är ett enkelt sätt att lära sig. Appen används mer och mer så i framtiden kommer man säkert inte att trycka regelboken, utan den blir helt digital.

 

Av de senaste reglerna, vilka har mest påverkan på medelgolfaren?

– Då skulle jag säga den nya proceduren för att ta lättnad på flagglinjen. Du tar först ut en exakt linje från flaggan och bakåt. Sedan droppar du bollen på denna flagglinje. Punkten på flagglinjen där bollen först träffar marken när den droppats bildar ett lättnadsområde som är en klubblängd i alla rikningar från den punkten. Alltså bollen får rulla upp till en klubblängd i alla riktningar. Men notera att detta runda lättnadsområde bara gäller när man tar lättnad på flagglinjen, inte när man droppar i andra sammanhang.

– En annan regeländring ger möjlighet att byta ut en skadad klubba. Undantaget är om du skadar den i vredesmod. Då får du spela med klubban men inte byta ut den.

– En tredje regeländring är att du som spelare i en slagspelstävling (tex slaggolf eller poängbogey) inte längre behöver ange din handicap på scorekortet. Det är tävlingsledningens ansvar att beräkna din spelhandicap och använda den för att beräkna din nettoscore. Som spelare ansvarar du fortfarande för att bruttoscoren på varje hål är korrekt och att du som spelare och din markör signerar scorekortet innan det lämnas in.

Mer om Birgitta Ljung

Birgitta Ljung är medlem i R&A sedan januari 2022. Hon är dessutom ordförande i R&A:s handicapkommitté samt i Världshandicapkommittén (HOC), som beslutar om handicapreglerna. Hon ingår även i styrelsen för R&A Rules Limited, där beslut tas om golfens samtliga regelverk.

Ålder: nyss fyllda 67 år
Hemmabana: Eksjö golfklubb
Favoritklubba/slag: Jag tror nog att min driver är min favoritklubba.
HCP: 5,3