Kinds Golfklubbs förändringsledare Karin Eliasson (till höger), styrelseledamot Pernilla Ragnhage och klubbchef Linus Kulneff är del av utvecklingsgruppen som jobbat med Vision 50/50.

Jämställd golf gynnar alla

Tänk på en golfare. Vem ser du framför dig? Statistiken är tydlig, 74 procent av svenska golfspelare är män. I ledande klubbpositioner och i tränarstaber blir siffran ännu högre. Hur kan detta förändras? För en förändring behövs om spelet golf ska stå sig starkt även i framtiden.

Text: Jenny Olsson
Publicerad: 19 januari 2023

Under 2022 nådde svenska damproffs stora framgångar ute på världstourerna. Namn som Linn Grant, Madelene Sagström och Anna Nordqvist prenumererade på topplaceringarna. Trots dessa fina förebilder så står antalet kvinnliga golfspelare i Sverige och stampar.

Varför är det så? En viktig orsak kan härledas till spelets historia. Precis som många andra idrotter är golf nämligen utvecklad av män och för män. Det har satt normer för spelet och vem som känner sig självklar som golfare. Hur man förändrar detta är en av Golfsveriges viktigaste framtidsfrågor – för att behålla både medlemmar och attrahera nya målgrupper måste golfen utvecklas.

» Kvinnan ska inte behöva ta plats, den ska redan finnas. Detta gäller för alla som vill spela golf eller jobba inom golfen «

En av klubbarna som påbörjat den utvecklingen är Kinds Golfklubb. Belägen utanför Svenljunga är Kinds GK en ganska typisk svensk golfklubb där cirka 25 procent av de runt 800 medlemmarna utgörs kvinnor och 75 procent av män. För att försöka vända trenden och skapa en mer inkluderande klubb med framtiden för sig, bestämde de sig för att genomgå Svenska Golfförbundets klubbutvecklingsprogram Vision 50/50, berättar klubbens förändringsledare Karin Eliasson.

– Kvinnan ska inte behöva ta plats, den ska redan finnas. Detta gäller för alla som vill spela golf eller jobba inom golfen. Det handlar inte längre om att det måste vara en balans med lika delar män och kvinnor. Det handlar om att golfen ska locka fler oavsett kön, ursprung, sexuell läggning, sammanhang eller hur man vill uppleva spelet. Hittills har reaktionerna från medlemmar varit övervägande positiva. Många är intresserade och nyfikna på arbetet och Vision 50/50 har blivit en nytändning för hela klubben.

Kinds GK insåg att medlemmarnas höga medelålder och ojämna könsfördelning kunde bli ett problem i framtiden och bestämde sig för att aktivt arbeta för en förändring.

Golfen domineras på många sätt fortfarande av män, men anpassas inte verksamheten till dagens samhälle riskerar golf att bli en irrelevant sport. Inte minst för kommande generationer. En del av jämlikhetsarbetet var att börja rucka på gamla rutiner och invanda mönster.

– Vi såg att ålderstatistiken bland våra medlemmar var ojämnt fördelad. Både i avseendet män/kvinnor och yngre/äldre. Med en medelålder på runt 53–54 år behövde vi göra något för att överleva som klubb. Det var en utmaning och vi såg Vision 50/50 som en stor möjlighet.

Förutom Karin knöts även klubbchefen Linus Kulneff, styrelseordföranden Markus Bylander, samt Pernilla Ragnhage, styrelseledamot och aktiv i klubbens damverksamhet, till utvecklingsgruppen. För att säkerställa ett brett perspektiv formerades också en styrgrupp bestående av medlemmar, ban- och restaurangpersonal.

Ett viktigt första steg var att sätta en stabil bas. En ny värdegrund och ny verksamhetsidé arbetades fram.

– »Golf är glädje vi skapar tillsammans« är visionen vi jobbar med och den genomsyrar allt. De mjuka värdena är något vi blivit mer medvetna om att vi behöver arbeta fokuserat med. Vi har haft flera utbildningsdelar kring just jämställdhet, jämlikhet och inkludering, vilket lett till reflekterande möten. Bland annat identifierade vi att det förekom ett språkbruk gentemot kvinnor på klubben som inte var acceptabelt. Att medvetandegöra och förändra hur vi talar till och om varandra var en viktig bit att förändra, säger Karin.

» Förändring tar tid och den måste få göra det – det är ingen quick-fix. Vi behöver göra detta tillsammans med medlemmarna «

De behövde också tagga till vad gällde klubbens organisationsstruktur. Kommittéer benämns till exempel inte längre som så, utan som verksamheter. Dessa hanteras av en mindre styrgrupp tillsammans med aktiva medlemmar. Det handlar om att hjälpas åt snarare än att vissa eldsjälar ska sitta i kommittéer på livstid.

– Det är en utmaning att knyta till sig ideella i dag, inte minst att locka unga att engagera sig. Vi har många medlemmar och samarbetspartners som kan tänka sig att pyssla med projekt som ligger dem varmt om hjärtat. Det kan handla om större eller mindre åtaganden. Men det bottnar i ett gediget intresse för vår klubb och anläggning. Där har vi mycket att lära av varandra och ta vara på de erfarenheter och lärdomar vi alla bär med oss.

I dag knyts organisationen ihop på ett logiskt sätt med klubbledning och styrelse där återkoppling och samverkan sker mer effektivt. Återkoppling är planerad i ett årshjul och arbete med förbättrad kommunikation sker kontinuerligt.

Andra mer konkreta åtgärder har rört själva anläggningen. Utvecklingsgruppen har spanat på allt från soptunnors placering till teeplaceringar, hela tiden med medelgolfaren i åtanke och en anläggning med ett helhetsperspektiv.

Målet med Vision 50/50 är väldigt enkelt att förstå, men svårt att nå, tycker klubbchefen Linus Kulneff.

– Vi är en familjär medlemsklubb som lägger fokus på att bedriva en verksamhet och ha en anläggning med ett bra klimat som passar alla typer av golfspelare. Vi vill vara en klubb för alla. Vi har en bra bit kvar på resan, så målet är inte nått än men det ska det inte vara heller.

Även om Kinds Golfklubb har fått sitt diplom för genomförd Vision 50/50 innebär det inte på långa vägar att de är klara.

– Förändring tar tid och den måste få göra det – det är ingen quick-fix. Vi behöver göra detta tillsammans med medlemmarna. Vi ser på framtiden med ett positivt sinne, och vi ser möjligheter och utmaningar där vi har all chans att lyckas bra, säger hon och får medhåll av klubbchefen Linus.

– Det är nu arbetet startar. Fram tills i dag har vi arbetat med planering av hur vi ska förvalta allt vi har lärt oss och den här säsongen kommer vi att starta ett systematiskt arbete för att vara en förening som arbetar med en modern organisation. Det är en process som kommer att ta tid, men alla inblandade känns väldigt inspirerade och det ska bli riktigt kul att vara med på den här resan, säger han.