Arbetet med att anlägga ny våtmark på Wäsby Golfklubb är i full fart. När det är klart kommer banan att ha en ny, pålitlig vattenförsörjning.

Ny våtmark en vinst för spelare, klubb och miljö

Wäsby Golfklubb drabbades, som många andra, av vattenbrist den torra sommaren 2018. Nu bygger de ett nytt våtmarksområde tillsammans med kommunen för att säkra en grön bana för medlemmar och gästspelare även när det är torka – och för att gynna områdets fåglar, grodor och insekter.

Text: Mattias Brännholm
Foto: Henrik de Joussineau
Publicerad: 14 mars 2023

Många golfare minns med fasa sommaren 2018, när torkan förstörde golfbanorna runt om i Sverige. På Wäsby Golfklubb fick man nog. I vår står deras nya våtmarksområde klart.

Planen är tydlig: 20 000 kubikmeter våtmark ska vara färdigställd innan säsongen drar i gång. Tillsammans med den befintliga dammen på cirka 10 000 kubikmeter som man ser från restaurangen i klubbhuset räcker det för att klara vilken torrsäsong som helst i framtiden.

– Ett normalt år klarar vi oss på dammen vi har. Men blir det minsta torka måste vi hushålla direkt, säger Jacob Selander.

Jacob Selander är kanslichef på Wäsby Golfklubb. Han ser fram emot att kunna lagra allt vatten klubben behöver, och slippa höga kostnader för att köpa in vatten under torra perioder i framtiden.

Wäsby Golfklubb ligger i Upplands Väsbys kommun strax norr om Stockholm. Det vatten klubben har använt för bevattning tidigare har varit en mix av uppsamlat smältvatten från våren, dräneringsvatten från regn och kommunalt vatten från Upplands Väsby.

Det senare har varit samma vatten som kommunen renar och skickar ut som dricksvatten. Som klubben har betalat för. När det var torka kom det direkt direktiv från kommunen om hur vattnet fick användas.

» Trenderna är tydliga: Vi går mot perioder av torrare tider, och det kommer hårdare krav från kommunen om att inte använda dricksvatten för bevattning. Därför blir det viktigare att kunna magasinera vattnet

– Under torråret 2018 fick vi snabbt begränsningar i hur mycket vatten vi kunde använda. Vi hade inte särskilt mycket vatten i dammen, så det innebar att vi rätt snabbt hamnade i en situation som gjorde vi bara kunde vattna greenerna, minns kanslichef Jacob Selander.

Banans fairways blev torra och bruna, sprickorna i marken var många. Det bidrog inte direkt till en jätterolig spelupplevelse.

– Det var ju många klubbar som drabbades den sommaren, men vi kände starkt att vi inte kunde riskera att hamna i en liknande situation igen. Vi kunde inte ha fler sådana somrar för det hade inte bara inneburit minskade greenfee-intäkter utan även medlemsflykt, säger Jacob.

Sedan dess har vattenförsörjningen varit en prioriterad fråga för klubben.

Lösningen blev inte att bygga en ny damm.

Lösningen blev att bygga ett nytt våtmarksområde. Och att göra det tillsammans med kommunen. Med pengar från Länsstyrelsen.

Den nya våtmarken är ett samarbete mellan Wäsby Golfklubb och Upplands Väsby kommun. Den är nämligen inte bara positiv för golfbanan. Våtmarken minskar belastningen på det kommunala vattnet och skapar en trevlig miljö för kommunens invånare. Snart kommer också fler insekter, grodor och fåglar kunna leva gott här.

Skillnaden på de två alternativen?

En 90-procentig besparing för klubben i konstruktionskostnad att säkerställa vattenleveransen.

Ett våtmarksområde är nämligen perfekt för den biologiska mångfalden och kan även ge trevliga naturupplevelser för den som rör sig i området. Det magasinerar även vatten och vill man anlägga en våtmark av detta slag finns det bidrag att söka

– En damm är oftast rätt djup och har som enda syfte att magasinera vatten. Ett våtmarksområde innehåller ofta både djupt och grunt vatten. Grunt vatten gör vattnet varmare vilket leder till att fåglar, groddjur och insekter trivs i den miljön. Det är arter som ofta är hotade så ett våtmarksområde är värdefullt för den biologiska mångfalden, säger Henrik de Joussineau som är naturförvaltare på Upplands Väsby kommun.

» Det här är bra för det minskar belastningen på det kommunala vattnet, det blir en trevligare miljö för kommunens medborgare utanför golfbanan och det är bra för den biologiska mångfalden

På Wäsby GK finns det ett stort hjorthägn på delar av klubbens mark som inte är golfbana. Det här hjorthägnet går även över på kommunens mark. Golfklubben och kommunen har alltså ett gemensamt intresse i detta, och hade redan en bra relation.

Tillsammans tog de fram ett förslag om att skapa ett våtmarksområde som gynnar såväl den biologiska mångfalden och golfbanan som kommunen. Budgeten för ombyggnationen blev 7,6 miljoner kronor. Finansieringen kom till 90 procent via LONA-stödet.

LONA står för »den lokala naturvårdssatsningen« och administreras av Länsstyrelserna. Det är bidrag med syfte att stimulera såväl kommuners som privata aktörers engagemang i naturvård. Just att återställa våtmarker är ett prioriterat område.

Bara kommuner kan söka bidraget, men de gör det ofta tillsammans med privata aktörer, som Wäsby GK. Upplands Väsby kommun projektledde och administrerade projektet och Wäsby GK fick en lösning på sitt vattenproblem.

– Vi började titta på det här 2019. I slutet av 2021 skickades tillståndsansökan och vi fick ett positivt svar precis innan förra säsongen började. I slutet av 2022 började vi gräva och det ska vara klart i slutet av mars, berättar Jacob.

– Tidigare tog vi inte vara på vattnet på våren när snön smälte, utan vi har som så många andra bara låtit det rinna bort. Det innebar att vi bara några månader senare fick köpa vatten av kommunen för att kunna vattna banan. Tittar man på det i det större perspektivet är ju det helt galet. Nu kommer vi lagra allt vatten vi behöver, säger Jacob.

» Tidigare tog vi inte vara på vattnet på våren när snön smälte, utan vi har som så många andra bara låtit det rinna bort. Det innebar att vi bara några månader senare fick köpa vatten av kommunen för att kunna vattna banan. Tittar man på det i det större perspektivet är ju det helt galet

Även Upplands Väsby kommun är nöjd med utvecklingen.

– Trenderna är tydliga: Vi går mot perioder av torrare tider, och det kommer hårdare krav från kommunen om att inte använda dricksvatten för bevattning. Därför blir det viktigare att kunna magasinera vattnet, säger Henrik de Joussineau, naturförvaltare på Upplands Väsby kommun och fortsätter:

– Det här är bra för det minskar belastningen på det kommunala vattnet, det blir en trevligare miljö för kommunens medborgare utanför golfbanan och det är bra för den biologiska mångfalden.

För golfarna betyder det en bra och grön bana – oavsett om det är torka. Dessutom till lägre kostnad för klubben.

Våtmarken på Wäsby GK är inte en win/win-situation.

Det är en win/win/win/win-situation.

Det blir bättre för golfklubben, kommunen, medborgarna och naturen.