Hur designar du ett bra golfhål?

Sverige som golfland är fantastiskt. Variationen är stor och som ett av världens golftokigaste länder med hela 445 golfbanor som alla bjuder på sin version av den svenska naturen har du många möjligheter att spela på väldesignade golfbanor.

Text: Jenny Olsson
Foto: Jacob Sjöman & Mickael Tannus
Publicerad: 13 februari 2024

Har du någon gång spelat ett golfhål som bara känts så … bra? Alltså, oavsett om du gjort birdie eller dubbelbogey har hålet varit så bra i sin layout, utformning och spelidé att det varit perfekt.

Eller tvärtom, spelat en golfbana med riktiga Kalle Anka-hål och funderat: »Hur tänkte de här?«

Vad som är ett bra eller mindre bra golfhål är till stor del en subjektiv upplevelse.

– Ett bra golfhål går att skapa nästan var som helst förutsatt att man har arkitektkunskapen, samt förståelsen att hålet/golfbanan är underställt landskapet. Är landskap dessutom varierande med naturliga rumsindelningar kan man lättare skapa minnesvärda golfhål och banor, i synnerhet om det finns vackra siktlinjer och vyer, säger banarkiktenten Johan Benestam, vars designfilosofi går ut på att låta naturens förutsättningar styra så att banan på ett fint sätt smälter in i topografin.

Björklidens Golfklubb – Foto: Jacob Sjöman

Bro Hof Slott Golf Club – Foto: Jacob Sjöman

Stockholms Golfklubb – Foto: Jacob Sjöman

Ombergs Golf Resort – Foto: Jacob Sjöman

Tilltalande för ögat

För att ett golfhål ska se inbjudande ut måste det ha en balans när man tittar på det. Vänster och höger sida ska balansera mot varandra, men det får inte vara en symmetrisk balans, med till exempel bunker på varsin sida om green som två grindstolpar. En för ögat mer tilltalande assymetrisk balans uppnår banarkitekten genom att placeras en lite större bunker på ena sidan om greenen och två lite mindre bunkrar på den andra sidan.

Goda proportioner gör ett golfhål vackert på ett naturligt sätt och skapar harmoni. Det kan vara hur linjer förhåller sig till varandra, eller hur topografins förutsättningar tagits tillvara. Helheten är viktig, att allt hänger ihop över varje hål och över hela banan.

»Golfhålen ska uppmuntra golfaren att välja alternativa spelvägar beroende på dagsformen, samt väder och vind

Det finns även andra designelement som bidrar till att alla i ett spelsällskap kan njuta tillsammans. Ett bra golfhål ska vara både inkluderande och utmanande. Hindren ska vara placerade så att de premierar strategiskt tänk och välplacerade slag. Men det ska också finnas alternativa vägar runt hindren så att alla kan ta för sig så mycket utmaning som passar. Helt enkelt ta hänsyn till alla kategorier av spelare. Ju flera spelalternativ du ges när du står på en tee, desto bättre hål. Du får helt enkelt frågan: Hur vill du spela hålet idag?

På arkitektspråk brukar man tala om att ett golfhål ska ha en flexibel utmaning, förklarar Johan Benestam, vilket innebär att det ska kunna anpassas till olika spelare och önskemål om risktagande.

Visby Golfklubb – Foto: Mickael Tannus

Sand Golf Club – Foto: Mickael Tannus

Luleå Golfklubb – Foto: Mickael Tannus

Bjäre Golfklubb – Foto: Mickael Tannus

– Spelstrategi är en av de viktigaste komponenterna i bra golfbanearkitektur. Det finns alltför många golfbanor som inte erbjuder denna upplevelse. Många golfare studerar heller inte spelstrategi och efterfrågar därför inte bättre genomtänka golfhål. En bra designad golfbana ska ha varierande längder på sina par-3, par-4 och par-5 hål i varierande kompassriktningar. Golfhålen ska uppmuntra golfaren att välja alternativa spelvägar beroende på dagsformen, samt väder och vind. Det finns alltför många golfhål som upplevs som motorvägar; inget specifikt händer från tee till green. Helt enkelt tråkig golf, säger Johan Benestam.

 

Spelar du till exempel en partävling är det roligt att resonera sig fram med partnern om vilken väg ni ska ta från tee till green. Väljer ni en tajt spellinje med möjlighet till en lägre score, ska den också vara svårare än den längre men säkrare linjen. Tar du risker och klarar dem ska du också belönas för det.

Och är det något man gärna vill få, så är det väl just en belöning för ett bra slag.

Upptäck nya Min Golf Bokning

I slutet av februari lanseras en helt ny version av vår bokningsapp Min Golf Bokning. Appen har fått nytt utseende och nya funktioner men innehåller även allt som fanns i tidigare app. Med appen kommer du att kunna boka starttider på majoriteten av Sveriges golfklubbar, sköta betalningar, ankomstregistring, handicapregistrering och annat. En av nyheterna som introduceras är möjligheten att boka och betala golfbil direkt i appen. Du behöver ladda ner appen på nytt till din mobil. Det gör du kostnadsfritt via App Store (iOS) och Google Play (Android).