Kan jag bli bestraffad för något dumt jag gör på rangen?

Publicerad: 13 juni 2024

Svar: JA

Säkerhet, vett och etikett är en stor del av golfen. Även på rangen. Därför utfärdar många golfklubbar lokala bestämmelser i sina lokala ordningsföreskrifter. Bestämmelserna är viktiga för allas trygghet och kommuniceras oftast i anslutning till rangen, och på klubbens hemsida.

 

Bollplockning pågår

Det är förbjudet att slå på rangen innan personal som plockar bollar på fältet gett klartecken (om inget annat har kommunicerats i klubbens ordningsföreskrifter). Överträdelse av denna ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse, avvisning eller annan disciplinär åtgärd.

 

Slå över skyddsnät

Många ranger har skyddsnät uppsatta mot angränsande vägar, grannfastigheter eller intilliggande golfhål. Det är alltid förbjudet att slå över skyddsnäten. Om du medvetet slår bollen utanför området kan du avvisas från rangen. Ditt agerande kan dessutom leda till ytterligare disciplinära åtgärder, beroende på situation och omfattning. Särskilt allvarligt är det om din boll träffar någon/något bakom skyddsnätet.

 

Dåligt uppförande

Att slå och slänga med sin golfklubba på drivingrangen, eller hålla på och gapa och skrika kan också leda till en disciplinär åtgärd från klubben sida. Så håll humör och klubbor i ordning.