Får jag spela golf och dricka alkohol på banan?

Publicerad: 13 juni 2024

Svar: JA och NEJ 

 

 

Sällskaps- och träningsspel

Det är upp till klubben att sätta sina egna bestämmelser gällande förtäring av alkohol i samband med sällskaps- och träningsspel. Det regleras och framgår i klubben lokala ordningsföreskrifter.

Om du utsätter andra för farligt spel, eller anmäls för en annan bestraffningsbar förseelse, kan alkoholpåverkan vara en försvårande omständighet.

Tävlingsspel

Du får inte konsumera droger eller alkoholhaltiga drycker med mer än 2,25 volymprocent alkohol under en tävlingsrond. Du får inte heller vara berusad eller på annat sätt påverkad av droger. Tävlingsledningen har rätt att diskvalificera en spelare enligt Regel 1.2 om spelaren bryter mot dessa bestämmelser.

Läs mer om alkohol och droger på golfbanan i Regel 1.2.