Får jag låna ut mitt Golf-ID?

Publicerad: 13 juni 2024

Rätt svar: NEJ

Ditt Golf-ID är en värdehandling. Det är din bekräftelse på att du har betalat ditt medlemskap och den spelrättighet du valt (fullständig eller begränsad).

En spelrättighet är personlig och får inte delas med andra eller lånas ut. Det räknas som “tjuvspel”, på samma sätt som att det inte är tillåtet att dela på ett liftkort eller ett medlemskap på gymmet. Att låna ut ditt Golf-ID så att någon annan kan spela en rond på ditt medlemskap kan leda till disciplinära åtgärder för er båda.

Varje klubb utfärdar sina egna bestämmelser angående ”tjuvspel” som kontrolleras och följs upp. Vanligtvis avvisas en spelare som inte betalat greenfee eller saknar spelrätt och krävs på dubbel greenfee. Händelsen ska även rapporteras till spelarens hemmaklubb.

Medlemmar som lånar ut eller delar aktiva Golf-ID kan varnas eller uteslutas ur klubben efter beslut av klubbens styrelse. Det regleras och framgår i klubbens stadgar.

Läs mer under rubriken Tjuvspel.